Vývoj odbytových cien mäsa a mäsových výrobkov

ATIS Bratislava

Správa o trhu s jatocnými zvieratami a mäsom c. 20 / 1998 zo 9.10.1998

Vývoj odbytových cien mäsa a mäsových výrobkov

Zaciatkom októbra viacerí spracovatelia zvýšili odbytové ceny ako hovädzieho, tak aj bravcového mäsa, co sa prejavilo aj odozvou v dennej tlaci.

Situáciu na trhu s hovädzím mäsom znacne komplikuje vyšší dopyt po hovädzom prednom mäse a nízky záujem spotrebitela o drahšie hovädzie zadné. Priemerná odbytová cena hovädzieho výsekového mäsa za dva týždne vzrástla o 0,64 až 1,44 Sk/kg.

Ceny bravcového mäsa sú s urcitým casovým sklzom ovplyvnované doznievajúcim prudkým rastom nákupných cien jatocných ošípaných. Priemerná odbytová cena bravcového výsekového mäsa vzrástla o 0,94 % a skoro rovnaké zvýšenie sa ocakáva aj v najbližšom období. Najlepší odbyt je pri bravcovom karé, kde sme opät zaznamenali najvyššie zvýšenie odbytovej ceny.

Trend rastu cien mäsových výrobkov je podobný ako v predchádzajúcom období. Výnimkou sú údené mäsá, kde rast cien bol o nieco vyšší. Pri tomto sezónnom sortimente niektorí spracovatelia dlhší cas nemenili odbytové ceny. S nástupom sezóny sa dostali aj tieto výrobky do pozornosti pri kalkuláciach cien.

Koncom septembra citelne klesol odbyt, co relatívne vyrovnalo ponuku s dopytom. Ponuka niektorých sortimentov (hov. predné bez kosti, br. karé, krkovicka a pliecko) však plne nekryje dopyt.

(ATIS)

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info