VET/197/96 : o výsktu b.s.e ve Velké Británii a Sev. Irsku

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

Ceské republiky

Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1

Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne

VET/197/96 dr. Holejšovský/2768 27.3. 1996

INFORMACE

o výskytu bovinní spongiformní encefalopatie /BSE/ ve Velké Británii a Severním Irsku

S odvoláním na doporucení Stálého veterinárního výboru Evropské komise, Státní veterinární správa Ceské republiky až do odvolání

n e p o v o l u j e

dovoz hovezího dobytka, masa a výrobku z tohoto masa z Velké Británie a Severního Irska do Ceské republiky.

MVDr. Antonín K o z á k

ústrední reditel

Na vedomí: Ministr zemedelství CR

Ministr obchodu CR

Ústrední reditelství cel CR

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info