STRUČNĚ O KOMODITÁCH - 7.7.1998

STRUCNE O KOMODITÁCH - 7.7.1998

OBILOVINY

Ceny pšenice potravinárské, pšenice krmné a kukurice v parite A (dopravu hradí kupující) kotované Plodinovou burzou Brno 23.6.1998 (obchody s dodávkou do 30 dnu za období od 3.6. do 23.6.) oproti predešlé kotaci z 2.6. vzrostly. Cena jecmene krmného poklesla. Cena pšenice potravinárské vzrostla o 0,4 %, tj. o 15 Kc/t na 4 075 Kc/t, pšenice krmné vzrostla o 1,6 %, tj. o 52 Kc/t na 3 217 Kc/t a cena kukurice o 1,0 %, tj. o 35 Kc/t na 3 435 Kc/t. Cena jecmene krmného poklesla o 1,8 %, tj. o 75 Kc/t na 2 725 Kc/t. Cenu jecmene sladovnického 3 900 Kc/t a žita 4 100 Kc/t nelze srovnat, protože minule nebyla kotována.

Pokles cen pšenice potravinárské se na dva týdny zastavil. Týdenní cena CSÚ ve 25. týdnu 4 260 Kc/t vyrostla o 70 Kc/t oproti 24. týdnu. Ve 26. týdnu klesla na 4 230 Kc/t. Celkove je to oproti 14. týdnu pokles o 100 Kc/t a od zacátku roku pokles o 140 Kc/t.

LUSKOVINY

Cena krmného hrachu v parite A (dopravu hradí kupující) kotovaná Plodinovou burzou Brno 23.6.1998 (obchody s dodávkou do 30 dnu za období od 3. do 23.6.) ciní 4 750 Kc/t. Oproti predešlé kotaci z 19.5., která ciní 4 750 Kc/t, se cena nezmenila.

Od prelomu února a brezna klesla cena krmného hrachu v parite A z 5 100 na 4 750 Kc/t. Od první podzimní kotace hrachu ze sklizne 1997 na úrovni 4 783 Kc/t (9.9.1997) se cena drží na 4 750 Kc/t (23.6.1998), tj. klesla o 0,7 % a 33 Kc/t.

OLEJNINY

Podle Soupisu ploch osevu CSÚ k 31.5.1998 došlo k velmi výraznému zvýšení ploch olejnin: +28,6 %, tj. +78 492 ha. Navýšení výmery bylo umožneno setrvalým poklesem výmery pícnin na orné pude o -8 %, -63 143 ha, okopanin o -5,6 %, -10 000 ha z nich hlavne cukrovky (-9,6 %, -9 027 ha, ale i obilovin o -0,9 %, tj.-15 565 ha.

Podle prognóz se výrazne zvýšila plocha horcice. Naopak výmera repky jarní se snížila.

BRAMBORY

Trh je dostatecne zásobován našimi novými bramborami. Vedle toho jsou tu k dispozici dovezené rané brambory predevším ze Španelska a Itálie. Doprodávány jsou poslední zbytky starých konzumních brambor. Po deštových srážkách, které se dostavily ve druhé dekáde mesíce cervna, se výrazne zlepšil stav raných brambor. Jsou dosahovány velmi dobré výnosy, vetšinou kolem 20 t/ha. Zaznamenán byl v ranobramborárské oblasti výskyt plísne bramborové, která za jistých podmínek muže ohrozit kvalitu hlíz brambor. Dle statistických údaju bylo v CR zasázeno 17 460 ha raných brambor.

Farmárské ceny

· Staré konzumní brambory: 3,00 - 4,50 Kc/kg

· Nové brambory rané: 6,50 - 8,00 Kc/kg

· Spotrebitelské ceny raných brambor: 11,00 - 15,00 Kc/kg dle úpravy a balení.

ZELENINA

Zacátkem cervence ocekáváme:

· zvýšení dodávek raného zelí a kapusty a snižování cen

· stabilizace až mírné zvyšování cen kvetáku

· zvyšování kvality korenových zelenin - stabilizace až mírné snižování cen

· zvýšení nabídky cibule bez nate s tendencí výraznejšího snižování ceny

· stabilizaci nižších cen salátu a pekingského zelí

· snižování cen plodových zelenin - rajcat a okurek

· zvyšování dodávek okurek nakládacek - mírné snížení cen

OVOCE

Oživení trhu s ovocem, které nastoupilo v polovine cervna dále pokracuje. Ocekávaná zvýšená nabídka jahod je narušena vydatnými srážkami, které zhoršují sklizen. U pestitelu se také zvyšuje podíl plodu napadených plísní šedou. V dusledku toho je nabídka jahod velmi malá. Ve vetší míre nabízejí pestitelé jahody pro samosber. Nabídka trešní za pomerne vysoké ceny plne vykrývá poptávku spotrebitelu. Ojedinele je nabízen i rybíz, kde je však zájem spotrebitelu velmi malý. Rybíz je nabízen ve stánkovém prodeji od drobných pestitelu. V dalším období mužeme ocekávat nabídku angreštu v cene kolem 30 Kc za kg. Jablka jsou nabízena skladovaná v sortimentu, který odpovídá soucasné dobe.

Z dalších druhu ovoce se zvyšují nabídky merunek, broskví a nektarinek z dovozu. Jejich cena se pomalu snižuje a kvalita zvyšuje. Obdobný trend mužeme ocekávat i pro další období.

SKOT

Kategorie Týdny

22 23 24 25 26

(=100)

Býci Kc 39,77 40,38 40,69 40,89 40,63

% 100 101,5 102,3 102,8 102,2

Jalovice Kc 31,02 31,12 31,18 30,54 30,88

% 100 100,3 100,5 98,6 99,5

Krávy Kc 27,40 27,21 27,40 27,05 27,52

% 100 99,3 100 98,7 100,4

Z tabulky vyplývá m.j., že se až do 25.týdne cena u jatecných býku ve tríde A1 mírne zvyšovala, nyní lze ocekávat krátkodobe cástecnou stagnaci, dlouhodobe ale snižování CZV (farmárských). Vázne odbyt hovezího masa (školy, spolecné stravování), který zahranicní turisté nevyrovnávají, protože zajištují vetšinou odbyt jen na nejkvalitnejší cásti (roštená, svícková a pod.).

Ceny prumyslových výrobcu (zpracovatelu, t.j. jatek a masokombinátu) - CPV - se zvyšují prakticky v souladu s CZV, naštestí obchodníci se stále chovají rozumne a tlumí zvyšování CZV i CPV, když drží v posledním mesíci spotrebitelské ceny SC, približne na stejné výši, a to u všech statistikou sledovaných jatecných cástí:

Cásti Týdny

22 23 24 25 26

Hov. pred. b.k. Kc 119,98 120,39 120,88 120,70 121,10

% 100 100,3 100,8 100,6 100,9

Hov. pred. sk. Kc 68,66 68,61 68,67 68,92 69,27

(hovezí bok) % 100 99,9 100 100,4 100,9

Hov. zad. b.k. Kc 137,08 137,81 137,93 138,02 138,33

% 100 100,5 100,6 100,7 100,4

PRASATA, VEPROVÉ MASO

V CR behem cervna prumerné farmárské ceny jatecných prasat za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde se zvýšily o 0,74 Kc. Koncem cervna se tyto ceny nejcasteji pohybovaly v rozmezí 38,00 až 38,50 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. Trend dalšího mírného zvyšování nákupních cen jatecných prasat lze ocekávat i v cervenci. Dnem 1.7.1998 rozhodnutím Rady EU byla opet udelena Ceské republice výhoda nižšího cla ve výši 20% pro náš vývoz veprového masa do EU v celkové množstevní kvóte 5 830 tun pro rok 1998. V SRN cena za 1 kg veprového masa v teplém stavu letos v cervnu je nižší o 1,28 DEM než ve stejném období roku 1997.

DRUBEŽ

V druhé polovine cervna byl na trhu s jatecnými kuraty relativní klid. Nákupní ceny se v 25. a 26. týdnu podle pramenu Agronet a.s. pohybovaly kolem hodnoty 28,30 Kc/kg živé hmotnosti kurat. Centrální statistika (CSÚ) vykazuje pro toto období pokles hodnot (25.t.- 27,51 Kc/kg, 26.t.- 28,05 Kc/kg), nicméne je obecne známo, že tato císla pocházejí prevážne od zpracovatelu kurat!

Pretlak v nabídce konzumních vajec proti poptávce na domácím trhu pokracoval i v období konce cervna 1998. Je vykazován další mírný pokles nákupních cen vajec netrídených. Pokles nákupních cen vajec za 25. a 26. týden cinil približne v republikové úrovni 3 halére. Na konci 26. týdne již byla cena vajec netrídených od výrobcu na úrovni 1,57 Kc/ks. Obchodní ceny vajec trídených se snaží producenti udržet zvýšenými dodávkami vajec na zpracování. Cena vajec na zpracování je již výrazne pod nákladovou položkou a dosahuje v mnohých prípadech hodnoty 1,10 Kc/ks. Ceny spotrebitelské vykazují stagnaci, hodnota se udržuje na hranici 2,59 Kc/ks. Maximálních cen vajec dosahuje západoceský region s hodnotou 2,77 Kc/ks a Praha, nejnižší ceny jsou na Morave (2,50 Kc/ks).

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info