Rozpomene se ještě ministr financí Pilip na těžkosti školství?

ZN - 1.9.1997

Rozpomene se ješte ministr financí Ivan Pilip na težkosti školství?

- Zemedelci investovali do jediné školní mlékárny v republice, nyní jí hrozí konkurs

Kromeríž - Privatizace Školní mlékárny v Kromeríži, v níž se vyucil mnohý ze soucasných techniku i hlavních manažeru mlékáren, se vlece již pres dva roky. Melo pritom jít o modelový projekt, který by Ministerstvu školství, mládeže a telovýchovy (MŠMT) sloužil jako príklad k odstátnení dalších výrobních zarízení zajištujících výuku žáku státních stredních odborných škol.

Trpelivost dochází zejména ctyrem hlavním dodavatelum mléka, jejichž pohledávky vuci mlékárne dosahují úctyhodných 30 milionu korun. Dva z nich - a.s. Zemedelský podnik (ZP) Kvasicko a Zemedelské družstvo Postoupky - postihla navíc povoden a znicila jim úrodu témer na tretine výmery obhospodarované pudy. "V soucasné ekonomické situaci si už dál nebudeme moci dovolit financovat chod školní mlékárny," rekl ZN ing. Vojtech Kubík, predseda ZP Kvasicko. Zároven také priblížil postup privatizace, který dosud nebyl uzavren, ackoli výsledek výberového rízení je znám od 17. ledna t. r. a souhlasila s ním všechna ministerstva, s výjimkou Ministerstva financí. Ministerstvo školství, které je zrizovatelem i vlastníkem Školní mlékárny v Kromeríži, získalo tento podnik v roce 1994 bezúplatne, delimitací z mlékárny Lacrum Brno, která se rozpadla. "Mlékárna, která slouží letos už 95. rokem k výuce žáku jediné Strední prumyslové školy mlékárenské v republice, byla ve špatném stavu a zdedila z minulosti jen dluhy. Presto ji nechalo ministerstvo bez jakýchkoli financních príspevku," zduraznil Kubík. Každým rokem však podle jeho slov investovala školní mlékárna do technologických zarízení pet milionu korun, práve na úkor dodavatelu mléka. Celý cas jim totiž MŠMT slibovalo odprodat mlékárnu, a tím jejich pohledávky kapitalizovat.

"Proto jsme založili spolecnost Kromilk, s.r.o., v níž by 66,6 procenta akcií školní mlékárny vlastnily podniky dodávající mléko a zbytek manažeri mlékárny a zástupce školy. Ministerstvo školství však nakonec s prímým prodejem nesouhlasilo," dodal Kubík. Musela tedy, jak rekl, probehnout v tisku ohlášená vícekriteriální verejná soutež, v níž krome zajištení dodávek mléka a prevzetí všech závazku a pohledávek vuci tretím osobám byla i podmínka vecného bremene, spojeného s praktickou výukou studentu mlékárenské školy a jejího technického a energetického zabezpecení po dobu 20 let. Minimální cena byla stanovena na 1 milion korun.

Tato cena vycházela podle predsedy Kubíka ze ztrátového hospodarení mlékárny, jejíž majetek zdaleka nepokrývá ani závazky vuci zemedelcum. Presto práve k cene, kterou nabídl vítez souteže - spolecnost Kromilk - a která prevyšuje zhruba o 15 tisíc Kc cenu minimální, vzneslo nyní Ministerstvo financí pripomínky. "Zpochybnení souteže staví zemedelce, kterí mají v Kromilku vetšinu, pred težké rozhodnutí. Vedí, že když prestanou školní mlékárnu podporovat dodávkami mléka, ukoncí její provoz. Dusledky však ponese i mlékárenská škola, která okamžite ztratí zázemí pro praktickou výuku studentu," rekl Kubík. Všichni by si naopak podle jeho slov práli, aby se jim podarilo za osobního prispení ministra financí Ivana Pilipa, kterému nejsou problémy školství cizí, zachovat a rozvíjet tradice mlékarské školy v Kromeríži.

Jaroslava Žirovnická

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info