Produkce nízkotuč. výrobků z mléka roste, spotřeba másla klesá

ZN - 5.11.1997

Produkce nízkotucných výrobku z mléka roste, másla spotrebováváme cím dál méne

Másla a sušeného mléka, na jejichž vývoz je stát nucen prispívat dotacemi, vyrobil letos mlékárenský prumysl méne. Za tri ctvrtletí tohoto roku poklesl objem mléka nakoupeného a zpracovaného mlékárnami o sto milionu litru. Vyplývá to ze statistického výkazu SFTR (MZe). I pri tomto výrazném poklesu výchozí suroviny však vzrostla výroba trvanlivého mléka, jogurtu a sýru.

Zvýšila se výroba konzumního mléka (z 362.8 na 366.2 mil. litru), pri pretrvávajícím poklesu pasterovaného mléka (z 261.6 na 231.2 mil. litru) a prubežne vyšším objemu - až o tretinu - trvanlivého mléka (ze 101.1 na 135 mil. litru). Podle M. Krivánka, tajemníka Ceskomoravského svazu mlékárenského, pripadá z nárustu výroby trvanlivého mléka 22 mil.litru na žádané nízkotucné mléko s obsahem tuku do 1 %.

Také u jogurtu se podle neho udržuje pozitivní trend. V dusledku cilé poptávky jich bylo v letošním roce vyrobeno témer 50 mil. litru." A nárust produkce o 5 milionu litru tvorily opet z 90 procent jogurty s nízkým obsahem tuku do 3 %", podotkl.

Celková výroba a spotreba konzumních tvarohu se snížila a není ani polovicní v porovnání s rokem 1989. Cástecne ji kompenzovala zvýšená výroba tvarohových specialit - smetanových krému a tvarohových dezertu (o témer 500 tun). Velmi pozitivní vývoj vykazuje podle Krivánka výroba sýru, a to jak sýru prírodních, tak i tavených. Výroba prírodních sýru se v hodnoceném období zvýšila z 50.8 tis. tun v roce 1996 na 56.7 tis. tun v letošním roce. Zvýšená výroba predstavuje zpracování témer 60 mil. litru mlécné suroviny, která by musela být jinak zpracována na sušené mléko a máslo na vývoz s nárokem subvence. Výroba tavených sýru vzrostla o 2100 tun na celkovou výrobu 16 tis. tun.

Pokud jde o spotrebu mléka a mlécných výrobku, v prepoctu na mléko se pohybuje zhruba na úrovni minulého roku, pricemž domácí spotreba másla neustále klesá, zduraznil Krivánek.

- jež

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info