Nevyčerpané kvóty pri vývoze

Slovenské HN - 31.10.1997

Nevycerpané kvóty pri vývoze

- Nízke exportné dotácie sú polenami pod nohami polnohospodárov

Bratislava (epi) - Slovensko je sebestacné vo výrobe potravín mierneho pásma. V roku 1996 dosiahla miera sebestacnosti v obilí 96, zemiakoch 98, cukre 110 a v cerstvej zelenine 104 percent. V živocíšnych výrobkoch okrem hydiny sa exportujú prebytky mlieka a mliecnych výrobkov, syrov, sušeného mlieka, hovädzieho mäsa, ovcích a kozích produktov a vajec. Pri vývoze od krajín EÚ však vznikajú problémy s využívaním koncesných kvót, ktoré nám poskytuje EÚ. Okrem tažkostí, ktoré spôsobuje administrovanie kvót, príciny sú aj v nedostatocnej exportnej kapacite vyvážajúcej krajiny v príslušnom výrobku. Problémom pre našich exportérov sú aj nekonkurencné náklady výroby najmä bravcového mäsa. Chýbajú fungujúce kanály prenikania na zahranicné trhy, podpora predaja a mechanizmy úverovania vývozných operácií. Vlani z colných kvót na 15 komodít sa vycerpali len kvóty na dve komodity - sušené mlieko a syry. Kvóty na bravcové mäso a hydinu sa vôbec nevyužili, na pšenicnú múku sa využili len na 37 percent, na sladovnícky jacmen len na pol percenta. Prícina je v nízkych exportných dotáciách.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info