Němečtí výrobci mléka připraveni zvýšit svůj export

Slovo - 18.9.1997

Nemectí výrobci mléka pripraveni zvýšit svuj export

Nemecké mlékárenství dnes ješte nepatrí mezi hlavní dodavatele na svetovém trhu, ovšem tato situace se musí v príštích letech zmenit. Na jedné z nedávných tiskových konferencích v Bonnu to uvedl dr. Hermann Durmstorf, predseda profesionálního svazu vývozcu nemeckých mlécných výrobku. Výchozí podmínky nejsou nepríznivé, protože zahranicní konzumenti už nyní velmi pozitivne hodnotí pestrost nemecké nabídky mlécných produktu, jejich vysokou úroven, jakož i spolehlivost v dodávkách.

Ostatne v Nemecku, považovaném za prvoradého výrobce Evropy v roce 1996, vyrobili 28,5 miliónu tun mléka, pricemž hodnota exportu mléka a mlécných produktu prekrocila 7 miliard marek. V minulém roce se vývoz sýra zvýšil o 8 % na 435 000 tun, u mléka o 9 % na 75 000 tun, export mlécného koncentrátu o 12 %, tj. na 270 000 tun. Nejdynamicteji, o 15 %, na 190 000 tun, se rozšíril i vývoz ovocného jogurtu. Nejvýznamnejším konzumním trhem bude pro nemecké mlékare v EU Itálie, kam nemectí vývozci dodávají predevším konzumní mléko, jakož i ruzné druhy sýru.

Jednou z nových stežejních oblastí bude - jak rekl predseda expertního svazu - strední a východní Evropa, zvlášte pak Rusko, což už dnes potvrzuje fakt, že v minulém roce místní dovozci nakoupili v SRN 60 000 tun sýra a 100 000 tun jogurtu. Nemectí výrobci mléka vítají rozšírení EU na východ a jejich svaz doufá, že všech deset zemí vázaných dohodou o pridružení se pripojí k unii. Krome toho vidí významné možnosti odbytu i na Dálném východe a i v Jižní Americe, kde se v príštích letech pravdepodobne poptávka po mlécných výrobcích výrazne zvýší. Výrobci mléka a mlécných výrobku v Nemecku jsou už pripraveni na to - zduraznil predseda profesionálního svazu - že rychle využijí nove se nabízející možnosti exportu.

- ki

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info