Mléko od ledna za 7,50 Kč

ZN - 1.11.1997

Mléko od ledna za 7,50 Kc

Praha - Rada Státního fondu tržní regulace v zemedelství schválila od 1. ledna príštího roku zvýšení minimální garantované ceny mléka v první tríde jakosti pri tucnosti 3,6 procenta na 7,50 Kc/litr bez DPH. V letošním roce ciní minimální cena mléka 6,80 Kc/litr. Z bilance výroby a využití mléka v príštím roce, kterou zpracovalo Ministerstvo zemedelství, vyplývá, že pri výrobe mléka o predpokládaném objemu 2,49 až 2,52 miliardy litru se bude rocní prebytek mléka pohybovat na úrovni 530 až 550 milionu litru.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info