Mléčné výrobky nejspíš mírně podraží

MF - 14.11.1997

Mlécné výrobky nejspíš mírne podraží

Praha (baj, ciz) - Lidé musí pocítat s tím, že nejpozdeji od zacátku príštího roku zaplatí v obchodech více penez za mléko ci mlécné výrobky. Novorocní cenový skok zpusobí nová hranice pro výkup mléka od zemedelcu, pod niž nesmejí mlékárny jít. Výrobci se shodují, že toto zvýšení automaticky promítnou i do svých cen - jejich novou podobu si však netroufají odhadnout.

"Garantovaná cena mléka se od ledna zvedne o sedmdesát haléru na sedm korun padesát. Dá se však predpokládat, že mlékárny budou mléko vykupovat za cenu ješte o dvacetník vyšší," uvedl predseda Ceskomoravského svazu mlékáren Jaromír Lukáš. Už letos, pri garantované cene šest korun osmdesát, se pritom s mlékem obchodovalo prumerne za sedm korun dvacet.

Nikdo ze zástupcu mlékáren však zatím nedokázal upresnit konkrétní cenové zvýšení mlékárenských výrobku. Napríklad jen pri predpokládaném zdražení o ctyricet haléru muže cena kilogramu tvrdého sýra vyšplhat až o ctyri koruny. V obchode pak zákazník zaplatí samozrejme ješte více. "Rozdíl mezi cenou z mlékárny a cenou na pultech muže totiž být treba u kostky másla až devet korun," rekl Jan Höck ze Státního fondu tržní regulace.

Tlak na rust cen mlécných výrobku již v soucasné dobe zpusobuje podle nekterých obchodníku také nedostatek másla, trvanlivého mléka, šlehacky ci tucných sýru. "Obvolal jsem už deset mlékáren, ale máslo prý nemají a mít nebudou. Co teprve pred vánocemi? Mlékárny navíc chtejí zdražit už od prosince," uvedl velkoobchodník, který si neprál být jmenován.

Výrazné zvyšování cen predem sice zástupci mlékárenských spolecností vetšinou odmítají, potvrzují však sezonní nedostatek nekterých výrobku. "Obracejí se na nás obchodníci, ale máslo dodáváme pouze predem sjednaným partnerum," rekl napríklad financní reditel Olmy Olomouc František Ševcík. Duvodem je nejen zmena sortimentu mnohých mlékáren, ale predevším každorocní sezonní pokles množství vykupovaného mléka. Navíc i pro toto ctvrtletí stanovilo ministerstvo zemedelství urcité množství másla ci sušeného mléka, které mohou mlékárny vyvézt. "Situace se opakuje každý rok, i když letos je o neco horší. V léte je másla nadbytek, na podzim, když klesá výkup mléka až o tretinu, zase nedostatek," uvedla obchodní reditelka klatovských mlékáren Anna Baranajová.

Nedostatku másla a ostatních mlécných výrobku pred vánocemi se však zákazníci nemusejí obávat. "Kvóty na vývoz presne zvažujeme a nemuže se stát, že napríklad máslo bude na pultech chybet," uvedl Michal Nemec z ministerstva zemedelství.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info