Kvóty na pivo padnou do tří let, slibuje ministr Cagala

MF Dnes 7.7.1998

Kvóty na pivo padnou do trí let, slibuje ministr Cagala

Praha - Ceští výrobci piva a jiných potravin, jejichž dovoz Slovensko omezuje kvuli ochrane svého trhu, by si mohli za pár let oddychnout. "Dokud ekonomika nebude dost silná, je urcitý stupen ochrany nutný. Ale behem dvou až trí let si dovedu predstavit vzájemný obchod bez jakýchkoliv omezení," slibuje slovenský ministr hospodárství Milan Cagala.

Ceská ekonomika není ted práve v nejlepší kondici, lidé nemají peníze, klesá poptávka a zpomaluje se dovoz. Pocitujete to nejak na Slovensku?

Samozrejme, i když ekonomiku to zatím nijak nepoškozuje. Možná práve kvuli temto problémum však není Ceská republika momentálne naším nejvetším obchodním partnerem, jak tomu bylo až do konce lonského roku, ale vystrídalo ji Nemecko. Naše celková císla rostou, ale obchod s Ceskou republikou stagnuje, takže na vás pripadá stále menší cást. Po vysokém rustu taženém nadmernou domácí poptávkou prišel v domácí ekonomice útlum. Podobným vývojem prošlo pred tremi lety Madarsko.

Neobáváte se neceho podobného i na Slovensku ?

Ceská a slovenská ekonomika jsou si hod ne podobné, každá má však svá specifika v privatizaci, restrukturalizaci nebo v obchodu. Podle výsledku, které dnes máme, není duvod se znepokojovat. Devizové rezervy máme nejvyšší od rozpadu federace, rust vývozu i výroba rostou, pricházejí noví investori a ani stát se podle me nezadlužuje nad rámec dohodnutých rozpoctových pravidel. Pokud to makroekonomové všechno dobre spocítali, nevidím problém. Slovensko požaduje další snížení kvót pro dovoz ceských zemedelských produktu.

Nemyslíte, že podobná ochranárská opatrení jdou proti samému principu celní unie?

Nemyslím. Samozrejme, jsou u nás podnikatelé, hlavne výrobci piva, kterí kricí , že se z Cech príliš dováží. To se monitoruje. A kdykoli jsme dospeli k nejakému císlu, tak jsme se nakonec vždy dohodli, jednoznacne zatím nikdo nic neporušil, takže si nemyslím, že to je proti principu celní unie.

Co ríkáte na požadavek ceských pivovarníku, aby se trh otevrel úplne, aby tu nebyly žádné kvóty?

Momentálne, kdy jsou ekonomiky silné, ale na slabých nohách, je treba dovoz ješte kontrolovat. Proto v tuto chvíli mluvíme spíše o snižování kvót. Ale nechali jsme to zatím na expertech, aby se zkusili dohodnout sami podnikatelé z oblasti výroby. Nicméne verím, že casem se k volnému obchodu dopracujeme. Jsem si jist, že za tri roky takový stav nastane.

JIRÍ NÁDOBA

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info