Komisia EÚ pre ošípané schválila podporu skladovania mäsa

ATIS Bratislava

Správa o trhu s jatocnými zvieratami a mäsom c. 20 / 1998 zo 9.10.1998

Komisia EÚ pre ošípané schválila podporu skladovania mäsa

Krízová situácia na trhu s bravcovým mäsom vo vacšine clenských štátov EÚ, strata exportných trhov v Azii, neprehladná situácia v Rusku, velmi nízky dopyt a pád nákupných cien jatocných ošípaných si vy-nútili zásah do trhu. Komisia EÚ pre ošípané na septembrovom zasadnutí rozhodla o podpore pre skladovanie bravcového mäsa v súkromných skladoch. Podla celkových odhadov situácie na trhu nie je možné ocakávat v krátkom casovom období výraznejšiu zmenu, preto je vítaná každá pomoc zo strany Komisie.

Podpora pre skladovanie v súkromných skladoch vstúpila do platnosti od 28. septembra 1998 a umožnuje poskytnút platby na podporu skladovania na obdobie 4 - 6 mesiacov, s podmienkov, že po skoncení dohodnutého obdobia skladovania musí byt skladovaný produkt najneskôr do 60 dní exporto-vaný mimo územia EÚ. Producenti majú možnost naskladnovat bravcové mäso v poloviciach ako aj delené mäso. Základná sadzba pomoci pri naskladnení bravcových polovíc na obdobie 4 mesiacov je 315 ECU/t. V prípade záväzku skladovat dlhšie sa zvyšuje o 37 ECU za každý další mesiac. Komisia odmietne poskytnút pomoc pre skladovanie v prípade, že producent nezabezpecí export bravcového mäsa po skoncení dohodnutého obdobia skladovania, co vytvára základný predpoklad zlepšenia situácie na trhu v budúcnosti.

Vyššie exportné dotácie neschválené

Požiadavka Európskej únie farmárov COPA a Francúzskeho ministra Luis Le Penseca po vyšších exportných príplatkoch nebolo Komisiou schválené. Komisia je presvedcená, že je príliš skoro, vzhladom na krízu v Rusku, zvyšovat exportné podpory. Akékolvek súcasné zvýšenie príplatkov by stažilo dosiahnutie výššej ceny na Ruskom trhu v budúcnosti.

(ATIS podla AE London)

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info