Hájek: Je třeba podívat se na platební morálku

Slovo 14.7.1998

Generální reditel masokombinátu Písek Ladislav Hájek: Je treba podívat se na platební morálku

Co pocitujete v soucasné dobe jako nejaktuálnejší problém?

Predevším by se mely vyrešit financní vztahy mezi podniky. Platební morálka, jaká panuje v naší republice, strhává do propasti i iniciativní firmy, a nekteré dokonce nicí. Prumerný se tak stává podprumerným. Chtel bych se zastat zemedelské prvovýroby. Dnes se mezi zpracovateli považuje za bežné prodlužovat regulérní 30denní dobu splatnosti, po jejímž uplynutí již tyto peníze slouží jako úver a nesou úroky.

Jste generálním reditelem ve firme, která je v CR nejvetším zpracovatelským komplexem v rámci masného prumyslu. Jak hodnotíte vývoj v tomto oboru?

Je skutecností, že silnejší výrobce bude daleko snadneji prežívat než ten menší. Dnes se i velice schopní výrobci dostávají do problému z duvodu vysokých úveru a nemohou si být jisti svou existencí. Máme velice kvalitní a jakostí konkurenceschopné potraviny, ale nejsme schopni konkurovat dotovaným dovozum. To je dopad špatné agrární politiky. Ta se neblaze podepsala i na samotných stavech skotu. Pocet chovaných jatecných zvírat se snížil na polovinu, a to je neúnosné. Navíc se poráží vysoké procento telat.

Proc?

Je to dusledek nejistoty, která panuje mezi zemedelci. Dnes muže bezostyšne témer každá vetší obchodní firma prestat platit a tím zlikvidovat zemedelce i potravináre. Obchodník z této situace vyjde bez ztráty kyticky.

Jaký je trend v produkci hovezího masa?

Ríká se, že na podzim bude výrazne chybet.Nemyslím si, že bude chybet jen na podzim, nouze o jatecný skot je už nyní. Muže se to cástecne nahradit dovozem skotu z Polska, ale v horší kvalite, než jsme u nás zvyklí. Nelze také tvrdit, že vše vyreší cena. V symbióze s ní musí jít potom nahoru i platy, jinak dražší maso zustane na pultech.

Eugenie LÍNKOVÁ

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info