Evropa chce získat důvěru zákazníka značkovým hovězím, my asi ni

ZN - 3.9.1997

Evropa chce získat duveru zákazníka znackovým hovezím, my asi nikoliv

- Když nebudeme mít žádný masný skot, zmizí problém s rozlišováním masa?

Praha - "Hovezí maso je ješte príliš anonymní a potrebuje z této anonymity vystoupit."Autorem této vety není nikdo z Ceské republiky, jak by se mohlo zdát, ale Paul Aillery, reditel jednoho z nejvetších podniku francouzského zpracovatelského prumyslu, Socopa Sud Loire. Nepostradatelné propojení mezi výrobou a distribucí musí podle neho prinést výrobek znamenající jistou kvalitu. Je samozrejme zajímavé, že se otázkou anonymity masa permanentne a na úrovni zabývají státy s propracovaným systémem zpenežování skotu a presným vymezením použití jednotlivých cástí jatecného tela. Asi je to nutnost.

Pred Ceskou republikou stojí stejný "hovezí" problém, a navíc má podstatnou ztrátu na zeme Evropské unie (i zeme mimo ní) práve v onom výše uvedeném systému. U nás si proste stále kupujete svíckovou z šestileté vyrazené dojnice za stejnou cenu jako stejnou partii "dodanou" mladým býkem specializovaného masného plemene. To jinde proste možné není. Na západ od nás je ovšem jasná identifikace výrobku ted nutná navíc pro ubezpecení dezorientovaného a znepokojeného spotrebitele ve stále oživované afére se "šílenstvím krav". "Abychom ho uklidnili a znovu získali jeho duveru, je treba predložit dukaz, že maso prošlo kontrolami a že je známo v jakémkoliv okamžiku celého výrobního procesu, odkud pochází zvíre i maso, které se pak z neho prodává," rekl na konferenci v italské Parme dr. Fabio Gengarelli z Evropské komise pro propagaci zemedelských výrobku. "Naším cílem je, aby alespon 10 % spotreby hovezího v EU odpovídalo minimálním nárokum na kvalitu, jak je urcuje norma pro výrobky oznacené a kontrolované."

U nás zacíná zítra ve Svincicích u Mostu specializovaná výstava "Masný skot '97". Je zcela jisté, že behem ctyr dní dojde nejen v rámci oficiálního programu k diskusím na žhavé téma, co vlastne s dodavatelem nejkvalitnejšího hovezího, tedy masným skotem, u nás dál: Tzv. balícky ekonomických opatrení totiž znamenaly zastavení vyplácení ministerstvem prislíbených dotací mnoha chovatelum (rozhodovala bonita pudy jejich pastvin). Akce zemedelcu severoceského regionu nazvaná "Dotace" pocítá s aktivní obranou za pomoci poslancu, clenu Obchodní komory i ekologu - pasoucí se masný skot se pochopitelne podílí rovnež na údržbe a tvorbe krajiny. "Bez státních penez nezbyde nic jiného, než zvírata nechat na podzim porazit. Co nám je platné, že Ministerstvo zemedelství CR slibuje na príští rok opet dotace, v té dobe je už totiž nebudeme na nic potrebovat," tvrdí chovatelé. Pokud by skutecne došlo k až tak radikálnímu rešení projektu, který se rozjel pod vedením státu pred pár lety, meli bychom vyrešen alespon jeden bod ceského problému s hovezím - na pultech by proste žádné kvalitní nebylo. Anonymní ani znackové.

Jirí Krepelka

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info