Malé prodejny mají nižší fluktuaci zaměstnanců než velké řetězce, varují ale před nízkou produktivitou práce

Fluktuace zaměstnanců se velmi úzce dotýká také maloobchodního segmentu. Zatímco v případě některých zahraničních řetězců dosahuje až téměř 40 %, u tradičního českého trhu se v současnosti pohybuje okolo 20 %. Ukazují to nejnovější data obchodního Družstva CBA. Podle jeho předsedy Romana Mazáka přitom není hlavním problémem současnosti nestálost zaměstnanců, ale zneužívání současného zvyšování mezd směrem k nižší produktivitě práce.

Podle nejnovějších dat maloobchodního Družstva CBA za druhý kvartál letošního roku se fluktuace jeho zaměstnanců pohybovala v průměru lehce nad 20 %. Při regionálním srovnání se přitom lišila spíše mírně. Například na jižní Moravě dosahovala její míra 18,5 %, jen o něco málo vyšší – necelých 20 % – byla v severních Čechách, kde má Družstvo CBA bohaté zastoupení. Na severní Moravě pak byla fluktuace téměř čtvrtinová, když dosáhla hodnoty mírně přes 24 %.

Podle předsedy Družstva CBA Romana Mazáka se v úhrnu jedná o solidní výsledek, pozitivem je podle něj především skutečnost, že míra fluktuace vzrostla při současném stavu na trhu práce oproti minulosti jen mírně. „Problémy se zaměstnanci dnes řeší prakticky každý. Ve srovnání s přímou či potenciální konkurencí jsme na tom z hlediska fluktuace stále řádově lépe. Velké řetězce spolu vedou mzdovou válku, u některých z nich se tak hodnota pohybuje i přes 35 %,“ sdělil. Český tradiční trh s malými a středně velkými prodejnami má přitom podle něj výhodu v situování značné části prodejen do menších měst a vesnic. Lidé díky tomu mají práci v místě svého bydliště, nemusí do zaměstnání dojíždět, a tudíž nepřemýšlí o změně.

Zajímavý pohled nabízí srovnání druhů nestabilních pozic napříč regiony z posledních měsíců. „V Čechách se jedná především o administrativní pozice, zatímco ty dělnické jako skladníci nebo řidiči jsou stabilní. Na Moravě je situace přesně opačná. Pokud bychom však měli zobecnit hlavní celorepublikový trend, ten je velmi podobný jako u jiných odvětví. U administrativních pracovníků je fluktuace řádově nižší, pohybuje se kolem 5 procent, u dělnických profesí se blíží čtyřnásobku,“ řekl Mazák.

Především u druhého typu profesí je podle předsedy družstva vyšší fluktuace způsobena tím, že české maloobchodní sítě nejsou zpravidla pro uchazeče o práci první volbou. Jako další důvod uvádí neexistenci učebních oborů, které by obchodníkům s potravinami vychovaly nové pracovníky. „Ve výsledku k nám tak často přicházejí uchazeči, pro které je prioritou co nejpohodlnější pracovní náplň. Toto kritérium však splňuje spíše práce v obchodě s textilem, botami či kabelkami, kam během dne často přijde jen pár lidí. Naproti tomu u prodeje potravin je potřeba být zákazníkům k ruce prakticky neustále,“ uvedl Mazák.

Vzhledem k výše zmíněnému tak předseda Družstva CBA nepovažuje za hlavní problém nejen malých obchodníků fluktuaci zaměstnanců, nýbrž jejich nedostatečnou produktivitu práce vzhledem k výši platu. Lidé podle něj zneužívají současné situace rostoucích mezd a daleko častěji nejsou v zaměstnání tolik výkonní jako doposud. Sledují naopak co nejpohodlnější pracovní náplň, neboť na ně není vyvíjen žádný tlak. V případě výpovědi totiž mají téměř jistotu, že najdou práci jinde. „Je to mnohem větší problém než fluktuace, ačkoliv s ním poměrně souvisí. Pokud česká ekonomika stále roste, logicky bychom měli být produktivnější než doposud, nikoliv naopak. Pokud chceme dohnat Německo v platech, musí být i vyšší výkonnost, pouze jednostranně to nejde. Nižší produktivita se dříve či později projeví na hospodářských výsledcích firem, takový stav je tedy dlouhodobě neudržitelný,“ uzavřel Mazák.

 

O Družstvu CBA CZ

 

Družstvo CBA CZ je sdružení velkoobchodů a maloobchodních jednotek, které aktuálně čítá více než 950 prodejen a produkuje obrat téměř 2 miliardy Kč. Současným cílem CBA je vybudovat stabilní síť kvalitních maloobchodů, čehož se snaží dosáhnout podporou maloobchodníků, investicemi do prodejen, kvalitním marketingem nebo zaváděním nových technologií a služeb. Pilířem je jednotný maloobchodní pokladní systém s centrálním číselníkem zboží čítajícím v současnosti již více než 120 tisíc položek.

 

Martin Svoboda

PR & Media Manager

LESENSKY.CZ s.r.o.

mobil: +420 728 534 650 e-mail: svoboda@lesensky.cz

Štursova 583/49, 616 00 Brno www.lesensky.cz

Tisk

Další články v kategorii Podnikání

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info