Zájem o studium lesnictví stoupá

Trutnov - Behem petapadesáti let existence Strední lesnické školy dokázali její absloventi, že obstojí doma i v cizine. Od konce druhé svetové války zde vystudovaly celé generace lesníku. Loni se hlásilo 119 zájemcu, prijata byla zhruba polovina.

V príštím roce se pocítá s otevrením trí tríd, z toho dve budou po triceti studentech pro obor lesnictví. Po ctyrech letech muže být opet prijato dvacet studentu do trídy lesnického oboru se zamerením pro sportovní (streleckou) prípravu. Písemné prijímací zkoušky jsou z prírodopisu, ceského jazyka a matematiky v rozsahu uciva základní školy. Uchazece o studium ve strelecké tríde cekají i talentové zkoušky. Výhodu mají žáci s vyznamenáním, kterí nemusejí prijímací zkoušky absolvovat. Škola má silnou tradici, muže se pochlubit rozsáhlou zájmovou cinností a moderním vybavením a o studium na ní je zájem rovnež pro její univerzitní charakter. Behem výuky studenti získávají zbrojní prukaz, oprávnení pro práci s motorovou pilou, ridicský prukaz na traktor, motocykl, osobní automobil, prípadne i nákladní automobil. Škola je atraktivní i dlouholetými výmennými exkurzemi do zahranicních sprátelených zarízení.

Zamestnání nalézají absolventi u všech lesnických subjektu v CR, pracují u orgánu ochrany životního prostredí, myslivosti, státní správy. Další pokracují ve studiích na všech typech vysokých škol, ci na Vyšší odborné škole lesnické v Trutnove, která se již ctvrtým rokem úspešne rozvíjí. Zde absolventi stredních lesnických škol pokracují v dvouletém studiu zakonceném záverecnou zkouškou - absolutoriem.

zdroj: www.silvarium.cz

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info