Vrchlabští získali pozemky, nyní rozhodují, jak s nimi naloží

Podtitulek: PŘEVZETÍ / Představitelé podkrkonošského města nechtějí zřizovat firmu na spravování lesů. Uvažují nad jejich pronájmem nebo případným odprodejem.

Vrchlabí - Radní na svém posledním zasedání vzali na vědomí převzetí lesních pozemků a pověřili vedení města jednáním o způsobu jejich spravování.

Tři "kupičky"

Jak nás starosta Jan Sobotka informoval, pozemky jsou rozděleny na tři skupiny.

"Jde o pozemky, které převezmeme od Lesů České republiky, dále od Krkonošského národního parku, zbývající část představují pozemky, o které se již delší dobu vedou spory nebo se o ně město soudí," upřesnil starosta a dodal, že o převzetí se již delší dobu vedou diskuse, ale teprve nyní vzali zastupitelé tento fakt na vědomí a odsouhlasili. Jde celkem o 175 hektarů půdy, přičemž od Lesů ČR a od Správy KRNAPu převezmou Vrchlabští 90 hektarů, zbytek představují pozemky, které byly konfiskovány.

Jak s pozemky naloží

Starosta poté upozornil, že město pozemky spravovat neumí.

"Vyvstává tedy otázka, zda máme pozemky pronajmout nebo jestli je máme spravovat a najmout si na tuto činnost hajného," řekl Sobotka. V lese je nutné zpracovávat každoroční plány, které zahrnují způsob těžby, ochrany lesů, prořezávání apod..

"Zatím si nedovedu představit, zda hektar lesa ročně bude pro nás po stránce ekonomické přínosem. Stejně tak si nedokážu představit, že bychom zřídili vlastní firmu, která by lesy spravovala," řekl starosta.

Velká roztroušenost

"Rozptýlenost pozemků je velká. Zasahují od Strážné húry až po Berlínský les a nacházejí se celkem ve třech katastrech," vysvětlil Sobotka.

Zastupitelé tedy pověřili městkou radu a představitelé města o vytvoření způsobu spravování převzetých pozemků.

[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]

Autor: KATKA ZILVAROVÁ

Zdroj: Krkonošské noviny

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info