TISKOVÁ ZPRÁVA - 6.10.1998

Tiskové oddelení

Mze CR

V Praze dne 6.10.1998

TISKOVÁ ZPRÁVA

Lesní hospodárství, ochrana podzemních vod a príhranicní spolupráce byly hlavní námety setkání ministra zemedelství CR Jana Fencla s ministryní zemedelství Spolkové zeme Badenska Wurtenberska Gerdi Staiblin.

Ministryne Staiblin hovorila o jejich programu na ochranu podzemních vod, který má cíl snížit narustající hodnoty nitrátu ve vodách. Jde o program uznávaný v EU a EU financne podporovaný. Nabídla v této oblasti pomoc a upozornila na programy EU zamerené na ochranu životního prostredí, na které dosáhnou i zemedelci, které jsou EU silne financne podporovány a které by mohly být i financní podporou zemedelcu. Ministr Fencl pomoc uvítal a konstatoval, že našim cílem je vstup do EU, a že všechny takové pomoci a rady jsou žádoucí a posunou naši republiku k prijetí do EU.

Nemecká strana dále nabídla spolupráci v oblasti agroturistiky, vzdelávání a v lesním hospodárství - v letech 1999 - 2000 bude rozpracován projekt EU na podporu kvalitativních a bezpecnostních standartu lesní práce pro odborné lesnické školy v CR.

RNDr. Marcela Dvoráková

tisková mluvcí Mze CR

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info