Lesy se začínají obnovovat přirozeně

Lesy se zacínají na nekterých místech obnovovat prirozene

NÁRODNÍ PARK / Velmi duležité je choulostivé dreviny oplotit, zmlazení lesních porostu po peti letech je významné

Pracovníci Národního parku Ceské Švýcarsko v cele se svým reditelem Zdenkem Patzeltem ukázali Mauriziu Merlovi, italskému odborníku pres hospodarení v lesích, nekteré lokality v národním parku.

Šlo o taková místa, kde mnozí odborníci pochybovali o tom, že je zde nemožné obnovovat porost prirozenou cestou, to znamená prirozeným zmlazením. Podle Zdenka Patzelta stacilo uvedené lokality oplotit. Ukázalo se, že zmlazení po peti letech je významné. Lesníkum se také naskytlo srovnání obnovy lesa v oplocenkách a mimo ne. "Pred plotem a za plotem jsou velice rapidní rozdíly," vysvetluje Zdenek Patzelt.

Do oplocenek se sází hlavne jilmy, jasany a jedle, což jsou dreviny, které snáší velice težko okus zverí a na nekterých místech tyto mladé dreviny zver zcela znicí. Cílem lesníku v národním parku je lesní porosty celkove proredit a pustit do nich více svetla. Tím by mely vzniknout lepší podmínky pro rust podrostu. "To je zpusob hospodarení, na který bychom chteli v budoucnu zcela prejít," rekl na záver Zdenek Patzelt a dodal, že v podrostu by se mohly dreviny zmlazovat prirozene, poprípade by se umele dosazovaly.

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info