Lesy ČR zlepšily hospodaření

HN - 11.3.1999

Lesy CR zlepšily hospodarení

Státní podnik Lesy Ceské republiky (LCR) vykázal za lonský rok podle predbežných údaju zisk po zdanení 750 miliónu korun, což je šestinásobek hodnoty roku 1997. Vlastní tržby podniku vloni vzrostly približne o 321 miliónu korun na 5,03 miliardy korun. Rust hospodárského výsledku je zpusoben predevším snížením zisku predcházejících let rezervami na pestební cinnost. "Rezervy dosahují jednorocní potreby pestební cinnosti," rekl generální reditel podniku Jirí Oliva. Hospodarení podniku, který spravuje 55 procent z celkové rozlohy 2,64 miliónu hektaru lesních ploch v CR, charakterizovala v lonském roce težba o 30 procent nižší než prírust. LCR vytežily celkem 7,031 miliónu m3 dreva. I nadále vloni stoupal podíl prirozené obnovy lesu, který dosáhl již 12 procent z celkové výmery a na 40 procent se zvýšil podíl listnatých drevin na nové výsadbe. Škody zpusobené povodnemi v oblasti Orlických hor se vloni pohybovaly okolo sta miliónu korun, což je približne tretina ve srovnání se škodami ze záplav na Morave v roce 1997.

Hradec Králové (fx)

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info