Lesy ČR budou letos bez zisku

HN - 18.11.1997

Lesy CR budou letos bez zisku

Státní podnik Lesy CR, spravující lesní majetek státu, je v porovnání s ostatními vlasníky a správci ekonomicky nejúspešnejší. Tento argument je podle ministra zemedelství Josefa Luxe zásadním duvodem pro zachování centralizované správy státních lesu i po zavedení vyšších územne správních celku. Ministr dále uvedl, že LCR vykazují nejlepší hospodárské výsledky , jen horší výsledky jako majitelé a správci lesu mají naopak obce.

LCR sice letos skoncí bez zisku, ale duvodem jsou zvýšené náklady na obnovu záplavových škod. Ty podle generálního reditele podniku Jirího Olivy dosáhly 1,1 miliardy Kc, z toho 0,5 miliardy korun pripadá na škody na lesních bystrinách a zbytek na škody na cestách , budovách a dalším majetku. Nápravou škod se ovšem nerozumí obnovení puvodního stavu ve všech prípadech, protože nekde to není úcelné. Odstranení škod bude trvat približne šest let.

V lonském roce podnik dosáhl cistého zisku ve výši približne 76 Kc na hektar lesa, to je celkem 111 milionu Kc. Celková rozloha spravovaných lesu je 1,48 miliónu hektaru, to je 55 procent celkové výmery lesního fondu v CR. Pouze na desetine rozlohy svých lesu však podnik provádí práce prímo svými pracovníky, v ostatních prípadech jsou najímáni externí dodavatelé. Celkem podnik zamestnává približne 5,5 tisíce osob, z toho je 2,5 tisíce technickohospodárských pracovníku. Lonské tržby podniku dosáhly 6,1 miliardy Kc.

Hradec Králové (fx)

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info