Lánskou oboru si lze prohlédnout v doprovodu lesníka

Lánskou oboru si zájemci mohou prohlédnout v doprovodu lesníka

K prezidentskému zámku v Lánech na Rakovnicku patří obora o rozloze téměř tři tisíce hektarů. Je součástí areálu Lesní správy v Lánech, kterou spravuje Kancelář prezidenta republiky. O historii i současnosti obory hovořil s JANEM HAMŘÍKEM z Lesní správy Lány redaktor Zdeněk Kulhánek.

Kam až sahá historie obory?

Už v 11. století tam lovil přemyslovský kníže Jaromír, poté kníže Břetislav II., král Přemysl Otakar I., král Václav I., Karel IV. Císař Rudolf II. přestavěl lánský zámek jako pohodlné sídlo pro lovce z aristokratických kruhů. V roce 1713 zřídil hrabě Jan Josef z Valdštejna v severní části křivoklátského panství rozlehlou oboru o rozloze přibližně devět tisíc hektarů. Obehnal ji plotem o délce 47,6 kilometru, který Karel Egon z Fürstenberka nahradil kamennou zdí, již další vlastníci zámku zrušili. Přes část současné obory vedla i koněspřežka, po níž se dochovaly zbytky náspů. Oboru od Fürstenberků koupil československý stát. Nikoliv pro uspokojení lovecké vášně prezidenta Masaryka, jenž lovcem nikdy nebyl, avšak v oboře se často na koni projížděl. Výstižně to napsal lesní rada Jan Zatloukal v roce 1938 do časopisu Stráž myslivosti: "Na Lánech spřádají se mnohdy osudová předýnka, na jejichž člunku jest myslivost vláknem nenápadným, ale pevným a vhodně spojujícím."

Platí v oboře jiný režim obhospodařování?

Patří k lesům zvláštního určení. Už pro svou náležitost k prezidentskému sídlu. Hlavním důvodem je ochranné pásmo kolem přehradní nádrže Klíčava o rozloze čtyřiašedesát hektarů. Od roku 1954, kdy byla dokončena, zásobuje pitnou vodou Kladno a okolí. Uprostřed obory je od roku 1949 vyhlášena na osmi hektarech přírodní rezervace Svatá Alžběta. Nad přehradou jsou zbytky gotického hradu Jivno, který postavil pravděpodobně Václav I. v první polovině 13. století. Pro rozmanitost rostlin a živočichů je obora součástí biosférické rezervace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. V oboře například hnízdí čáp černý, z dravců luňák a občas si v bažantnici zařádí i výr. Několikrát jsem spatřil i mloka.

Které lovné zvěři se v oboře daří a jak se reguluje její počet?

Žije tam na 250 kusů jelena evropského, 120 jelenů siky a čtyřicet jelenů Dybowského. Z ostatní spárkaté zvěře je v oboře 150 daňků skvrnitých a 180 muflonů. Lovné kusy nabízíme za poplatek zahraničním i tuzemským lovcům k odstřelu. Předloni jsme však našli i jelena, který zhasnul po ráně z pytlácké pušky.

Veřejnost má vstup do obory zakázaný. Poskytujete výjimky a komu?

Úplně neprostupná obora pro lidi není. V době podzimních lovů je pro každého nebezpečné porušení zákazu vstupu do revíru honitby. Lesní personál o sobě v honitbě ví. Lovci a jejich doprovod nepředpokládají, že si z obory udělá kdokoliv výletní místo. Pokud však skupina nejméně deseti lidí chce navštívit oboru, v níž je i pamětní kámen na projížďky prezidenta Masaryka, tak je v dohodnutý termín některý z pracovníků Lesní správy Lány oborou provede i s odborným výkladem.

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info