Další z nelegálních těžařů dřeva je za mřížemi

Podtitulek: Po hektaru lesa nezbyla ani tříska

Řáděn?nelegálních těžařů dřeva na Vsetínsku neustáv? Další skupina pachatel?před několika dny v oblasti Velkých Karlovic pro změnu vytěžila více ne?hektar kvalitního lesníhoi porostu. Podle všeho se jednalo o prvotřídn?technicky vybavenou a dobře organizovanou skupinu, jejíž členov?pocházej?z různých míst Moravy a Slezska. "Několik nelegálních těžařů uvedeného seskupen?jsme ji?vypátrali a obvinili je z trestného činu. Jeden z nich, mladík ze Vsetína, je stíhán vazebn?" poznamenala okresn?policejn?mluvčí Lenka Urbánkov? Vedouc?referátu životního prostřed?Okresního úřadu ve Vsetín?Jiří Trezner potvrdil, že tento případ je v pořad?třicátou letošn?krádeží dřevn?hmoty na Vsetínsku. Policejn?vyšetřovatel označil způsob posledního vytěžen?dřeva na černo za mimořádn?drastick? "Část člen?skupiny, kter?byla vybavena terénními automobily a mobilními telefony, označovala záseky stromy určen?k vytěžen? Za n?následovali dřevorubci, kteří stromy pokáceli. Zbyla po nich jen holina," uvedl vyšetřovatel, kter?si nepřál uveřejnit sv?jméno. Rozsáhlou těžbou takzvanou holosečí nelegáln?těžaři, kter?pro jejich vztah k přírod?vsetínšt?policejn?vyšetřovatel?označuj?za kůrovce, zničili plochu o rozloze 1,3 hektaru. Za kubík dřeva přitom překupníci získaj?na černém trhu a?dva tisíce korun. Vyšetřovatel dosud zadrženým mužům sdělil obviněn?ze spáchán?trestných čin?krádeže, ohrožen?životního prostřed?a ohrožen?provozu obecn?prospěšného zařízen? Obviněným hroz?a?třílet?vězen?"Vzhledem k probíhajícímu vyšetřován?však další informace k odhalen?nelegáln?těžb?dřeva na Vsetínsku uvádět nebudu. Z tohoto důvodu prozatím nezveřejníme ani počet obviněných osob," sdělila Urbánkov?

Autor: DUŠAN PÓČ

Zdroj: Moravsk?den

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info