ALDP vyzývá ministerstva k předložení návrhů řešení kůrovcové situace

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) ve svém tiskovém vyjádření vyzvala k zahájení okamžité odborné diskuse k hrozící devastaci ekosystému a celého lesnicko-dřevařského sektoru. Žádá ministerstva zemědělství, průmyslu a obchodu a životního prostředí o předložení stanovisek a návrhů opatření na řešení této kritické situace. ALDP je připravena se na formulaci plánu opatření podílet.

"Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) se pravidelně zabývá situací v našich lesích, které jsou v důsledku probíhající klimatické změny a sucha stále více napadány kůrovcem a dalšími škůdci. Je zřejmé, že objem napadených smrkových porostů narůstá a v roce 2019 již přesáhl těžební kapacitu, která se pohybuje ročně na úrovni zhruba 26 mil. m3," uvedl v tiskové zprávě výkonný ředitel ALDP Ivan Ševčík.

V minulých dnech byla na stránkách CZECH FOREST think tank zveřejněna Střednědobá prognóza vývoje lesnicko-dřevařského sektoru od roku 2020. Prognóza vychází z analýzy dat vývoje kalamity v minulých létech a pravděpodobného předpokladu pokračujícího deficitu srážek a zvyšujících se teplot. Podle tohoto scénáře by tak do poloviny této dekády mohlo dojít na území České republiky ke ztrátě až poloviny smrkových porostů. To by mělo zcela zásadní negativní dopad na ekosystém a celý lesnicko-dřevařský sektor.

"Negativní prognóza, tak jak ji popsal CZECH FOREST think tank, se nemusí naplnit v případě výrazně lepších klimatických podmínek oproti předpokladu a rychlé a efektivní reakce. ALDP je v pravidelném kontaktu s vedením Ministerstva zemědělství ČR a Lesů České republiky a podílí se na vyhodnocování situace a přípravě opatření ke zpomalení viditelné devastace našich lesů. Dosavadní aktivity však považuje za nedostatečné. Podporuje proto zahájení okamžité intenzivní odborné diskuse na toto téma a vyzývá ministerstva zemědělství, průmyslu a obchodu a životního prostředí k předložení stanovisek a návrhů opatření," uvádí tisková zpráva ALDP.

 

Podle TZ ALDP, red.

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info