2. ročník akce nestátních vlastníků lesů „Den otevřených lesů“ proběhne 13. května

V sobotu 13. května proběhne na různých místech republiky pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly 2. ročník akce pro širokou veřejnost „Den otevřených lesů“. Jejím pořadatelem je Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) a jeho členové. Hlavním cílem je zviditelnění vlastníků lesů a jejich přístupu k péči o les.

Každý kousek lesa někomu patří, a proto i jeho návštěva má svá pravidla. Les není „divočina“, na jeho pěstování dohlíží odborný lesní hospodář a po těžbě dřeva, které je cennou obnovitelnou surovinou, dochází k jeho obnově, aby byla existence lesa zajištěna i pro další generace. To jsou jedny z hlavních sdělení Dne otevřených lesů. Návštěvníci akce budou moci nahlédnout „pod pokličku“ lesníků, zjistit, co péče o les obnáší, a sami si i některé činnosti vyzkoušet.

„Jedná se o představení lesa trochu jinak, než jak ho veřejnost většinou vnímá. Vlastníci lesů prostřednictvím programu, který pro návštěvníky na svých majetcích nachystali, chtějí znovu ukázat význam lesa a jeho funkce. Rádi bychom veřejnosti vysvětlili, proč je nutné v lese hospodařit a jak se k lesům chovat, aby i v budoucnu přinášely to, od nich celá společnost očekává, a vyvrátili některé zažité mýty,“ říká Jiří Svoboda, předseda SVOL. „Na lesních majetcích měst a obcí, soukromých osob i církví čeká veřejnost sobotní den naplněný zážitky pro děti i dospělé. Velmi nás povzbudil úspěch pilotního ročníku akce v loňském roce. Věříme, že si návštěvníci najdou čas poznat les, do kterého třeba běžně chodí za odpočinkem, jinýma očima i dalšími smysly také letos.“

Program akce se bude na jednotlivých místech lišit – od komentované procházky s lesníkem až po větší akci s doprovodným programem a občerstvením. Na řadě majetků jsou pro děti připraveny poznávací stezky s lesnickou i mysliveckou tématikou, kde se dozví, co všechno les celé společnosti poskytuje, a že je to možné jen díky správné péči o les – hospodaření, které je trvale udržitelné ekologicky i ekonomicky.

Návštěvníci se mohou těšit na ukázky práce s lesní technikou i koňmi, výcvik dravců, soutěže a kvízy pro děti i dospělé. „Rádi bychom ukázali příklady dobré péče a poutavou formou lidem sdělili, že les zdaleka není jen místem rekreace a sběru hub, ale i významnou složkou životního prostředí,“ vysvětluje Jiří Svoboda s tím, že lesy jsou mimo jiné zásadním faktorem pro hospodaření s vodou v krajině. „Není náhodou, že jsme se rozhodli začít komunikovat druhý ročník akce na Mezinárodní den vody.“

Do akce se letos zapojily rovněž majetky, které kůrovcová kalamita prakticky zničila. To je případ společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. „Nyní už ale stromečky zasázené v uplynulých třech letech, které uplynuly od doby, kdy se tudy prohnala kůrovcová kalamita, povyrostly. Už je vidět, jak pestrý les do budoucna v krajině vyroste. Rádi bychom se pochlubili, že jsme to nevzdali, ačkoliv u nás se dalo hovořit přímo o apokalypse, a zabojovali,“ uvádí jednatel Kamil Kupec. Předseda SVOL Jiří Svoboda v této souvislosti připomíná, že rok 2023 je rokem novely lesního zákona. „Věříme, že i tato akce ukáže, že vlastníci lesů přistupují k hospodaření zodpovědně a že pro zachování pestrých lesů, ale i nezbytného dostatku dřeva jako udržitelného materiálu, je třeba vlastníkům lesů uvolnit ruce, nezatěžovat je zbytečnou byrokracií a umožnit jim větší využití tvořivých sil přírody“.

 

Veškeré podrobnosti k akci jsou uvedeny na webu www.denotevrenychlesu.cz

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info