Zástřelné za černou zvěř

Za odstřel každého kusu černé zvěře se bude i v letošním roce každému úspěšnému lovci vyplácet zástřelné ve výši 300 až 500 Kč, a to podle okresu (resp. konkrétní nákazové situace). Za nález uhynulého divočáka se vyplácí 1000 Kč za kus ve všech okresech. Aby bylo možné více motivovat odstřel a upřednostnit lov bachyní, věnovala v loňském roce Česká pojišťovna, a. s., částku jednoho milionu korun. Z tohoto daru se v sedmi jihomoravských okresech a v okrese Jindřichův Hradec, kde je problém klasického moru prasat nejpalčivější, již vyplácelo zvláštní zástřelné za odstřel bachyní.

Vyplácení zástřelného (ale i nálezného) považuje Státní veterinární správa ČR (dále SVS ČR) za velice účinnou, prospěšnou a potřebnou pomoc při snižování stavů černé zvěře, a tím i za pomoc při ochraně chovů domácích prasat před klasickým morem prasat (dále KMP). Josef Holejšovský, ústřední ředitel SVS ČR, k tomu uvedl: "Tato skutečnost je patrná z toho, že v roce 1999 nebyl zaznamenán výskyt klasického moru u domácích prasat a doposud tomu tak bylo i v letošním roce. Poslední výskyt byl u domácích prasat zaznamenán v červnu roku 1997."

Aby bylo možné využívat podmínek pro vývoz živých prasat a vepřového masa do členských států EU, je nutné monitorovat oblasti, ve kterých se KMP vyskytuje, tj. kde je jeho nositelem volně žijící černá zvěř, a rovněž usilovat o snižování početních stavů černé zvěře a o jejich udržení na nízké úrovni. K tomu patří i vyplácení zástřelného a nálezného. Sníží se tak ohrožení chovů domácích prasat a navíc se omezí značné škody zejména na polních kulturách.

Přáním SVS ČR je zavést oblasti chovu černé zvěře, soustředit černou zvěř pouze do souvislých lesních masivů o optimální rozloze 7000 ha a udržet její nízké stavy. V oblastech tzv. vstupních bran nákazy KMP (okresy Břeclav, Hodonín a Znojmo) je nutné početní stavy černé minimalizovat.

Zpracováno podle tiskové zprávy SVS ČR ze dne 2. 5. 2000

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info