Vzácných motýlů jasoňů dymnivkových pod Pálavou přibylo

Sčítání vymírajících jasoňů dymnivkových [1] v oboře Bulhary v Milovickém lese v minulém týdnu ukázalo, že oproti loňsku se tu počet poletujících motýlů výrazně zvýšil. Z iniciativy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Pálava se totiž část zdejších lesních porostů výrazně prosvětlila. Právě takové lesy jasoňům vyhovují. 

 „S LČR se nám nyní podařilo domluvit, že se v místech, které navazuje na plochu obývanou posledními jasoni, prokácely hustší lesní porosty, vyřezaly keře a vytvořily migrační koridory. Výsledkem je světlý parkový les, který motýlům vyhovuje. Letos jsme tu napočítali odhadem 100 - 120  poletujících zvířat. Je vidět, že když se chce, je možné se domluvit na řešení, které funguje,“ konstatuje Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Pálava. 

Právě dlouhodobý způsob hospodaření státního podniku Lesy ČR v oboře Bulhary vedl k tomu, že druhy motýlů, vázané na světlé lesy, tady během posledních let prakticky vymizely. V loňském roce se už podařilo jasoně dymnivkového prokázat jen na jediném místě, kde poletovalo nejvýše 34 jedinců. V oboře chovaná zvířata totiž les kompletně vypasou, takže tu jasoni nemají dostatek potravy a úkrytů. Neprospívá jim ani frézování pasek určených k zalesnění a těžba pomocí obnovních bloků. LČR za tento způsob hospodaření dlouhodobě čelí kritice [2].

„Samozřejmě ještě není vyhráno, ale je jasně vidět, že řešení existuje. Tím je jednoznačně taková úprava hospodaření, které bude zdejším vzácným druhům rostlin a živočichů vyhovovat.  Osud jasoně dymnivkového je tak především v rukou místních lesních hospodářů. Ideální příležitost ke změně přístupu se nabízí právě nyní, kdy se projednává nový lesní hospodářský plán pro Lesní hospodářský celek Židlochovice,“ uzavírá Jiří Kmet.

Poznámky:

[1] Jasoň dymnivkový je motýlem typickým pro tzv. světlé lesy, tedy ten typ prostředí, který z území ČR během posledních desetiletí téměř vymizel. Souvisí to s opuštěním tradičních způsobů hospodaření, jakými bylo třeba pařezení, a jejich náhradou tzv. moderním lesnictvím. Spolu se světlými lesy mizí i druhy na ně vázané (v Milovickém lese již před desetiletími vyhynuly další druhy lesních motýlů, např. okáč jílkový nebo hnědásek osikový). Je tedy zřejmé, že způsob hospodaření v lesích je pro přežití těchto organismů zcela zásadní.

[2] https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/biologicko-ekologicke-vedy/Hospodareni-Lesu-CR-nici-tisice-chranenych-motylu-v-CHKO-Palava-varuji-vedci/

http://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/beze-zmen-v-lesnim-hospodareni-vzacni-motyli-v-milovickem-lese-vyhynou/

Kontakt:

Jiří Kmet, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Pálava, email: jiri.kmet@nature.cz

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, email: karolina.sulova@nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info