Prestižní celoevropskou cenu za ochranu přírody získal projekt, na kterém se podílela Česká republika

Celoevropská cena Natura 2000 Award [1] je udělována za úspěchy v ochraně evropského přírodního dědictví v soustavě Natura 2000 [2]. Cenu v kategorii „Přeshraniční spolupráce a vytváření osobních kontaktů“obdržel včera na slavnostním online ceremoniálu projekt s podtitulkem „Joint efforts for safe and wildlife-friendly transportation networks in the Carpathians“ [3]. Podílela se na něm Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a vychází z výstupů mezinárodního projektu TRANSGREEN [4].   

„Karpaty jsou jedinečné pohoří, které je jako jedno z mála v Evropě domovem tří druhů velkých šelem – rysa, medvěda a vlka. Nešetrná stavba dálnic a železnic napříč horami může zdejší přírodu ohrozit. Projekt, na kterém jsme spolupracovali s řadou místních partnerů, by měl napomoci tomu, aby se tady přírodní bohatství zachovalo. Sledovali jsme, kudy se velké šelmy krajinou pohybují a na základě toho jsme vyznačili koridory a kritická místa na vybraných dopravních stavbách, která by neměla být zastavěna. To by mělo rysům, medvědům a vlkům zaručit průchod krajinou bez rizika střetu s autem či vlakem a dostatek prostoru pro jejich život. Klíčové ovšem je, aby se náš návrh promítl do dopravních a územních plánů,“ konstatuje Martin Strnad z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Na projektu se podílelo 11 finančních partnerů + 9 asociovaných nefinančních partnerů partnerů z šesti zemí – České republiky, Rumunska, Rakouska, Maďarska a Ukrajiny. Díky přeshraniční spolupráci byla vytvořena sada nástrojů pro zavedení ochrany biodiverzity do dopravního plánování a udržitelného rozvoje v Karpatech. Jedním z hlavních výstupů projektu je Příručka k omezování vlivu rozvoje dopravy na přírodu v karpatských zemích („Doprava a ochrana fauny v Karpatech“ [5]), jejíž přípravu koordinoval Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  V současné době naše spolupráce i nadále pokračuje k rámci mezinárodního projektu ConnectGreen [6], který má za cíl navrhnout mapu jádrových území a migrační koridory pro velké savce v Karpatech.

Natura 2000 Award uděluje každoročně Evropská komise za úspěchy v ochraně evropského přírodního dědictví v soustavě území Natura 2000. Soutěží se v pěti kategoriích „Ochrana přírody“, „Socio-ekonomické přínosy“, „Komunikace“, „Sladění zájmů/pohledů“ a „Přeshraniční spolupráce a vytváření osobních kontaktů“.  Letos se ve finále ocitlo 27 projektů z celé Evropy.

 

Poznámky:           

[1] https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm

[2] Natura 2000 je soustava chráněných území, která chrání nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a také přírodní stanoviště v Evropské unii. Je tvořena dvěma typy území – evropsky významnými lokalitami a ptačími oblastmi. V České republice ji tvoří 41 ptačích oblastí a 1113 evropsky významných lokalit.

[3] https://www.natura2000award-application.eu/finalist/3946

[4] https://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/transgreen-zelena-a-seda-infrastruktura-v-karpatech/

Oficiální stránky projektu v angličtině  http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transgreen

[5] https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/423/069325.pdf?seek=1562152300

[6] https://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/connectgreen-dejme-prirode-prednost/

 

Kontakt:

Martin Strnad, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: martin.strnad@nature.cz, tel: 607 545 140

Václav Hlaváč, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: vaclav.hlavac@nature.cz, tel: 602 205 590

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: karolina.sulova@nature.cz, tel: 724 102 406

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00, telefon 283 069 242, e-mail: aopkcr@nature.cz

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info