Stále příliš mnoho reziduí v povrchových vodách

Stále príliš mnoho reziduí v povrchových vodách

Okolo 30 tun prípravku na ochranu rostlin se podle odborníku z univerzity v Giebenu dostává rocne do povrchových vod (v prepoctu jedna tisícina z celkove aplikovaného množství). Jenom u samotného herbicidu do obilnin Isoproturonu, který se ze 42 proverovaných prípravku vyskytoval obzvlášte casto, cinilo toto množství 2 tuny. Prípravky na ochranu rostlin se dostávají do povrchových vod zhruba z poloviny vyplavením (9 t), povrchovým odtokem (3,5 t) nebo drenáží (1,5 t). Na težkých pudách s rádkovými plodinami jako kukurice a cukrovka a rovnež ve vinicích dochází predevším k vyplavení, na lehkých píscitých pudách hlavne k prusaku techto prípravku. V oblastech dolních toku se pak dostávají prípravky na ochranu rostlin do povrchových vod drenáží. Druhá cást techto prípravku (10 tun) se dostává do povrchových vod jako odpad vznikající pri plnení a mytí postrikovacu.

Top Agrar, 2000, c. 5, s. 20 (FA)

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info