Při manipulaci s bolševníkem dbát na bezpečnost

Pri manipulaci s bolševníkem je treba dbát na bezpecnost, protože tekutina z rostliny muže vážne poškodit zdraví

AGRESIVNÍ ROSTLINA / Werner Hentschel: Pokud bolševník nekde objevíme, snažíme se ho nejakou formou zlikvidovat

Bolševník velkolepý je v soucasné dobe na území Chránené krajinné oblasti Labské pískovce pod dohledem. Podle vedoucího CHKO pracovníci správy každým rokem kontrolují lokality, kde se tato agresivní rostlina vyskytuje.

"Pokud bolševník nekde objevíme, snažíme se ho nejakou formou zlikvidovat, abychom zabránili jeho dalšímu rozšírení," vysvetlil Werner Hentschel.

Likvidace muže probíhat dvema zpusoby. Odborní pracovníci mohou rostlinu znicit napríklad mechanicky, to znamená, že se usekne tesne nad zemí. Tento zpusob se však muže provádet jen tehdy, když bolševník velkolepý ješte nekvete. Má-li rostlina už semena, hrozilo by pri mechanickém nicení roztroušení po okolí.

Pri druhém zpusobu likvidace se používá speciální chemický prípravek na nicení plevelu.

Pri jakékoli manipulaci s bolševníkem je treba dbát na bezpecnost, protože rostlina má z lékarského hlediska na lidské zdraví škodlivé úcinky. Podle Wernera Hentschela obsahuje rostlina tekutinu, která po styku s lidskou pokožkou pusobí na kuži popáleniny. Ty se potom jen velmi težko hojí. Nejvetší nebezpecí hrozí, když se tekutina dostane napríklad do úst nebo do ocí. Okamžite vyvolá alergickou reakci, která muže být pro nekteré lidi velmi nebezpecná.

Bolševník velkolepý byl do Ceské republiky privezen puvodne jako okrasná rostlina a jeho rozšírení po celém území mají na svedomí turisté, kterí si odváželi domu semena a vysévali je. Decínskému okresu se naštestí bolševník doposud vyhýbal, ale i tak jsou nekteré lokality touto rostlinou ohroženy. Jde napríklad o kanon Labe, do kterého se semena bolševníku dostávají vodní cestou po Labi.

Werner Hentschel všem lidem, kterí si doma pestují bolševník jako okrasnou rostlinu, doporucuje, aby ji co nejdríve zlikvidovali a zabránili tak rozsevu semen. V oblastech, kde se vcas výskyt bolševníku velkolepého nepodchytil, došlo k jeho obrovskému rozšírení a na nekterých lokalitách vytvoril porosty veliké i nekolik hektaru.

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info