Ochrana lesa a myslivost na počátku milénia

OCHRANA LESA A MYSLIVOST NA POČÁTKU NASTUPUJÍCÍHO MILÉNIA

Dne 30. března t. r. se na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně uskutečnilo otevřené zasedání Sekce ochrany lesa Národního lesnického komitétu a komise ochrany lesa a myslivosti České akademie zemědělských věd. Součástí zasedání byl rovněž seminář s hlavním diskusním tématem "Ochrana lesa a myslivost na počátku nastupujícího milénia (očekávané problémy a jejich možná řešení)".

Seminář byl rozdělen do dvou částí. V první části věnované problematice ochrany lesa přednesli své referáty pracovníci Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně, Výzkumného ústavu lesů a myslivosti v Jílovišti - Strnadech a Lesů České republiky, s. p.

V částí věnované myslivosti vystoupil s hlavním referátem Prof. Ing. Josef Hromas, CSc. (Ústav ochrany lesů a myslivosti FLD MZLU Brno). Ve svém příspěvku zhodnotil vývoj myslivosti od uplynulých staletí až do současnosti. Koreferát přednesl Ing. Vladimír Krchov (Lesy České republiky, s. p.). V obsahu byl nastíněn pohled státního podniku LČR na problematiku myslivosti, který vychází ze zásad státní lesnické politiky. Referující upozornil zejména na negativní vliv spárkaté zvěře (resp. jejich aktuálních početních stavů) na hospodaření v lese. Současné myslivecké hospodaření a početní stavy spárkaté zvěře jako jeden z důležitých faktorů, který má vliv na obnovu lesa, byly předmětem následující diskuse.

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info