Nový náměstek pro vodní hospodářství

Nový námestek pro vodní hospodárství

Nový námestek ministra zemedelství Karel Turecek povede samostatný útvar vodního hospodárství. Ten na Ministerstvu zemedelství CR (MZe) vznikl od 1. dubna letošního roku.

Cinnost nového útvaru, která je plne pokryta dosavadním poctem zamestnancu ministerstva, bude spocívat v zabezpecování správy drobných i významných vodních toku, meliorací, v zásobování verejnosti pitnou vodou a ve zrizování a provozu kanalizací a cištení odpadních vod. Nove vzniklý útvar zahrnuje ctyri odbory, a to nove koncipovaný odbor vodohospodárského rozvoje, odbor vodohospodárské politiky, odbor vodovodu a kanalizací a odbor vodních toku a meliorací. Devetadvacetiletý námestek Turecek je vzdeláním zootechnik. Vystudoval Strední zemedelskou školu v Tábore, a Vysokou školu zemedelskou v Brne. V letech 1995 až 1997 pusobil jako poradce ministra zemedelství CR a poté krátce pracoval jako reditel odboru vodohospodárské politiky MZe. Od roku 1998 do soucasnosti byl zamestnancem Kanceláre Senátu Parlamentu CR a do lonského roku externím pracovníkem odboru poradcu predsedy vlády CR.

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info