Na Felbabce se vytváří ráj pro kuňku žlutobřichou

Kuňce žlutobřiché, vzácné žabce, totiž vyhovuje otevřená krajina se strženými drny trávy, výmoly, tůňkami a sítí cest. Právě takovou včera pomáhala vytvořit za pomoci vojenské techniky na zarůstající evropsky významné lokalitě Felbabka [1] Armáda ČR. Akci iniciovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Brdy ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram. Jejich pracovníci celou akci řídili, vymezili trasy a zvolili optimální termín provedení.

Bez lidské činnosti by krajina Brd zarostla lesem a vymizela by řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Kuňka žlutobřichá je jedním z nich. Způsobů, jak zdejší krajinu udržet pestrou, je celá řada. Na některých místech se obnovila pastva a kosení, na jiných – třeba právě na Felbabce - se využívá vojenská technika. Pro obnovu vzácných stanovišť ochrana přírody v některých případech využívá i řízené požáry [2].  

„Pro kuňky v podstatě není lepší prostředí než soustava zaplavených vyježděných kolejí, kaluží a tůní v částečně prostupném terénu. To prospívá nejen kuňkám – díky narušení terénu se zde dokáží uplatnit i méně konkurenčně zdatné druhy rostlin, suchozemská i vodní stanoviště jsou obývána širokou škálou bezobratlých, drobné vodní plochy využívá k rozmnožování i celá řada dalších druhů obojživelníků, dobře osluněné odlesněné plochy a okraje cest jsou rájem pro plazy,“ vysvětluje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Brdy.

Poznámky:

[1] Kuňka žlutobřichá patří mezi ohrožené živočichy nejen u nás, ale v celé Evropě. Z naší krajiny postupně mizí, protože ubývají tůňky či blátivé kaluže, které s oblibou vyhledává. Neprospívá jí ani

zarůstání podmáčených míst vysokou travou, ve které se obtížně pohybuje. K životu potřebuje drobné vodní plochy ve spojení s narušovaným a obnažovaným půdním povrchem. Místa, kde žije, proto chrání evropská soustava chráněných území Natura 2000. Více o evropsky významné lokalitě Felbabka najdete zde: http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000133295

[2] http://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/v-chko-brdy-na-dopadove-plose-jordan-probiha-takticke-cviceni-hasicu-s-realnou-simulaci-horeni-vreso/

 

Kontakt:

Bohumil Fišer,

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,

regionální pracoviště Střední Čechy,

mobil: 724 204 129,

e-mail: bohumil.fiser@nature.cz

 

Karolína Šůlová,

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,

e-mail karolina.sulova@nature.cz,

tel: 724102406

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info