Myslivci usilují o přiměřený stav zvěře

Rakovničtí myslivci obhospodařují pětasedmdesát honiteb, v nichž chtějí mít přiměřený stav zvěře. V lesích na Rakovnicku přibyly některé druhy živočichů.

Rakovník - Pětasedmdesát honiteb, z nichž každá má v průměru tisíc hektarů, obhospodařuje v rakovnickém okrese 760 myslivců. "Před desetiletími v každé honitbě při podzimních honech zastřelili myslivci stovky zajíců polních, loni jich bylo jen 230. Pomalu se stávají chráněným druhem," řekl předseda Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Rakovníku Věroslav Herian. Jelenů, srnců, daňků a muflonů loni myslivci na Rakovnicku ulovili na 1600 kusů, divokých prasat 2052 kusů, bažantů něco přes tisíc. "Chceme mít v honitbách přiměřený stav zvěře. Když se přemnoží, ukusuje mladé lesní stromky, spásá zemědělcům porosty u lesa. Přemnožená divoká prasata zemědělcům likvidují porosty brambor či kukuřice," uvedl Herian. Dodal, že myslivci pomáhají zlepšit zdraví spárkaté zvěře tím, že do míst, kde se vyskytuje, dávají jadrné krmivo s přípravkem, který v trávicím ústrojí působí proti cizopasníkům. Tradičním posláním myslivců je obstarávání krmiva, které v zimě nosí do krmelců. "Ještě jsem neviděl ochránce přírody, aby v létě vzal kosu, nasušil seno a v zimě se s nůší brodil sněhem, aby nakrmil zvěř. Pro myslivce je to povinnost, kterou rád plní," řekl Petr Zeithaml z rakovnického mysliveckého spolku. Mrzí jej, že ti, kteří nejvíce prosazují přirozený vývoj populace v lesích a na polích, sami pro ni mnoho neudělají. Podle něho jsou největšími ochránci přírody právě myslivci. "S tím nesouhlasím. Mnozí ochránci přírody jsou členy mysliveckých sdružení, kde plní povinnosti obdobně jako každý jiný. Máme i svoji honitbu, v níž se o zvěř staráme a vykonáváme myslivecké právo," řekl vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko Petr Štěpánek. Posláním lidí, kteří mají rádi přírodu, je pomáhat zvířatům, aby přežila v nepříznivém období. "Pokud necháme zvěř svému osudu, mnohá se v zimě k smrti vyčerpá při hledání potravy," řekl Jan Hamřík z Lesní správy Lány. Dodal, že i v lesích na Rakovnicku přibyly některé druhy živočichů. Objevil se například mývalovec kuní či krkavci. "Nemůžeme očekávat, že se opět v křivoklátských lesích objeví přirozená populace největších predátorů, jimiž bývali medvědi, vlci a rysi, kteří přirozeně regulovali stavy zvěře. Jejich úlohu plní všichni, kteří ctí rovnovážné zákony přírody," dodal Herián.

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info