Lokalita u obce Skalička je dle zoologa unikátní, preferuje tam suchý poldr

Řada druhů bezobratlých živočichů, ohrožené druhy pavouků či ptáci se vyskytují u obce Skalička na Přerovsku, která leží u řeky Bečvy. Lokalita je z přírodovědného hlediska naprosto unikátní, sdělil dnes ČTK v tiskové zprávě Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně zoolog a vedoucí jeho přírodovědného oddělení Dušan Trávníček, který se pět let podílí na zoologických průzkumech řeky Bečvy a jejího okolí.

V oblasti by mělo vzniknout vodní dílo Skalička, které má ochránit před záplavami obce a města ležící kolem Bečvy. O jeho přesné podobě však zatím není rozhodnuto, může jít o víceúčelovou nádrž nebo suchý poldr. Podle Trávníčka by suchý poldr také dokázal zachytit povodňovou vlnu, byl by však mnohem levnější. "Hlavně by zachoval řeku a její okolí v současné podobě. Výstavbou přehrady by byly nenávratně zničeny všechny zdejší biotopy. Letos má být zpracována analýza, na jejímž základě bude vybrána nejvhodnější varianta. Jsem přesvědčen o tom, že tato oblast má tak mimořádnou hodnotu, že by naopak měla být vyhlášena jako chráněné území. Nic na tom nemění ani otrava rybí osádky po úniku toxických látek z podzimu roku 2020," uvedl Trávníček.

"Řeka Bečva se u Skaličky vymanila z vodohospodářských zásahů a samovolnými procesy se její řečiště postupně navrátilo do přirozeného stavu," uvedl zoolog. "Znovu tady vznikly štěrkové lavice, jejichž tvar a rozmístění se mění v závislosti na dynamice vodního toku. Cenný je i lužní les kolem řeky. V rámci celé republiky se najde jen velmi málo míst se srovnatelnou druhovou diverzitou bezobratlých živočichů. Během výzkumu jsme zde zjistili neuvěřitelných 64 druhů brouků z Červeného seznamu ohrožených druhů. Do kategorie kriticky ohrožených, tedy těch, kterým hrozí bezprostřední nebezpečí vyhynutí, spadá šest druhů," uvedl Trávníček.

Kromě brouků se podle něj v lokalitě vyskytuje i pozoruhodná fauna pavouků, tři zde nalezené druhy, slíďák příbřežní, slíďák břehový a skákavka kovová, patří mezi kriticky ohrožené druhy. "Na své si zde přijdou i milovníci ptáků. Při troše trpělivosti můžete pozorovat ledňáčka říčního lovícího drobné rybky nebo kulíka říčního, který své snůšky klade do mělkého důlku přímo mezi kameny," uvedl zoolog.

Copyright (2003) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info