Křídlatka - postrach povodí a zanedbaných ploch

Krídlatka - postrach povodí a zanedbaných ploch

EUROREGION NISA / Konference o problematice invazních rostlin

LIBEREC - Krídlatka (Reynoutria) - euroregionální konference k problematice invazních rostlin je název akce, kterou na 15. a 16. cervna pripravují za podpory Phare CBS clenové ZO CSOP Armillaria ve spolupráci se správami CHKO Jizerské a Lužické hory, s Okresními úrady v Liberci a Jablonci nad Nisou a Agenturou ochrany prírody a krajiny. Organizátori konference ocekávají rovnež úcast zástupcu Lesu CR, Povodí Labe a odborných firem z Ceska, Polska a Nemecka. "Cílem konference je umožnit setkání zástupcu zainteresovaných subjektu s experty na legislativu, ekologii, logistiku a praktickou likvidaci invazních rostlin," rekla za Armillarii Mgr. Kveta Morávková. Konference by mela podle ní poskytnout prostor pro získání informací a výmenu zkušeností a položit základy systematické spolupráce a koordinace veškerých aktivit formou navazujících projektu mapování a likvidace krídlatky a dalších druhu invazních rostlin.

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info