Bahno z původního rybníka se ocitlo v povětří

Bahno z puvodního rybníka se ocitlo v povetrí

PROJEKT / V puvodní šestihektarové bažantnici vznikne studijní centrum pro mladé prírodovedce, na které financne prispeje i ministerstvo.

U bahnem zanešeného lesního rybníka nedaleko Loukova jsme se sešli s vedoucím Ceskorajské Správy CHKO Tomášem Tomsou v dobe, kdy pracovníci spolecnosti Destrukce Liberec zahrabávali do dna perunitové patrony. V príštích okamžicích melo 180 kg trhaviny zvednout tuny starého bahna do povetrí, aby zhruba ctyrarovou plochu rybníka opet zaplnila cistá voda.

Levnejší než bagrování

Atraktivní odstrel samozrejme uvítala odborná verejnost a predevším fotografové, avšak to podle Tomsy nebyl zdaleka duvod, proc k nemu došlo. Vycistení dna rybníka bylo možné provést i bagrováním, ale po predbežné kalkulaci prací spojených s odvozem bahna a zrízením príjezdové cesty by vše bylo nejméne dvakrát dražší. Po nekolika hodinách prípravy trhacích prací se za silné detonace zvedlo cerné mracno a usazeniny pokryly sousední zeminu i koruny okolních stromu. Tomsa nám vysvetlil, že z rybníka uprostred listnácu vznikne opet prirozený mokrad, který má za úkol zadržet v oblasti vodu pro rust okolních stromu, a stát se útocištem drobných živocichu tak, jak zapadají do prirozeného prírodního retezce.

Práce jako v doubrave

Celá oblast na okraji Ceského ráje má rozlohu asi šest hektaru a Tomsa zde hodlá za financní podpory ministerstva a programu obnovit tuto unikátní doubravu jen s pozvolným težením bez ekonomického efektu. Zato zde chce vybudovat naucnou stezku pro odborníky i školy, prípadne i stredisko pro praxi studentu prírodovedeckých fakult. K tomu má v budoucnu posloužit i zchátralý objekt loveckého zámecku. Podle nás by se asi melo pozmenit puvodní rcení "Práce jako na kostele" za dnes ponekud príhodnejší, avšak Tomsa pocítá, že se jí bude venovat naplno. Rozhodl se totiž skoncit ve funkci vedoucího Správy CHKO v Turnove a jeho novým pusobištem se stane pozemek, který se znacnými problémy restituoval. Svuj originální projekt predložil ministerstvu životního prostredí a v soucasné dobe prý stojí pred podepsáním smlouvy na první financní dotace. "Jsem pragmatik a vím, že v živote na tom nemužu vydelat majlant, ale splnil se mi klukovský sen," dodal Tomsa.

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info