Aktuální družicové a radarové snímky

Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času příčíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Aktuální radarový snímek:

Radarový snímek z ČHMU

Všechna data zobrazují pole maximalních radiolokačních odrazivostí sloučených z radarů Brdy-Praha a Skalky. Nejsou-li data z některého radaru dostupná, je neviditelná oblast vyznačena šedou barvou. Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ]. Podrobnějši informace k interpretaci radarových dat je možno nalézt zde

Aktuální bleskový snímek:

Bleskový snímek z ČHMU

Aktuální družicový snímek:

Družicový sníměk z EUMETSAT

Zdroj: ČHMÚ, EUMETSAT

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info