Místo vína dovozci deklarují jen surovinu k jeho výrobě

ZN - 8.4.1998

Místo vína dovozci deklarují jen surovinu k jeho výrobe

Praha - Ceskomoravská vinohradnická a vinarská unie si stežuje, že dovozci v celních dokladech deklarují místo vína dovoz vinné štávy, tedy suroviny k výrobe vína. Dopouštejí se tak jednak danového podvodu a dále získávají na ceském trhu konkurencní výhodu plynoucí z vyššího, neoprávneného zisku.

Tajemník Ceskomoravské vinohradnické a vinarské unie (CMVVU) Jirí Sedlo má pritom velmi jednoduchý recept. Clo by podle nej melo být vymerováno z jednotky množství, z jednoho litru ci hektolitru vína. To by melo zamezit cachrum dovozcu pri deklarování dováženého zboží. Zatím se clo vymeruje podle ceny, kterou dovozce za víno v zahranicí zaplatil, a množství vína nemá na výši cla žádný vliv.

Ale i nákupní cena v zemi puvodu lze podle Sedla zjistit a zamezit tak okrádání státní pokladny. Zeme Evropské unie pravidelne uvádejí ceny na reprezentativních trzích, takže lze zjistit minimální cenu sudového stolního vína, které se na dovozu tohoto nápoje do CR podílí nejvetší merou. Pokud by už ceské celní úrady mely trvat na vymerování cla podle druhu zboží, mela by být jeho sazba úmerná stupni zpracování suroviny. Tak by nejlevneji vyšel dovoz hroznu, dále pak vinného moštu, cisternového vína a lahvové ci krabicové víno by melo mít clo nejvyšší.

Ceská republika stanovila množstevní kvótu na dovoz vína za zvýhodnenou celní sazbu ve výši 25 %. Problémy s falšováním deklarace se objevují po jejím vycerpání. Místo vína se dováží vinná štáva, která nepodléhá spotrební dani a její clo je podstatne nižší než u vína. Podle statistik se jí rocne do CR doveze 20 mil. litru, pricemž její skutecná spotreba je minimální.

Michal Achremenko

Víno se dováží za cenu krabic

Praha - Domácí vinari poukazují na celní podvody pri dovozu vína ze zahranicí, kterých se prý dopouštejí jeho dovozci pri deklaraci zboží. Ti prý casto tvrdí, že dovážejí vinné štávy, což je surovina k výrobe vína zatížená nižším clem. Tajemník Ceskomoravské vinohradnické a vinarské unie Jirí Sedlo dále tvrdí, že za cenu, kterou dovozci deklarují jako cenu vína dováženého ze Španelska, tedy 6,50 za litr, by do CR nedovezli ani prázdné obaly. Dovozci tak podle nej ochuzují na clech státní pokladnu a získávají doma konkurencní výhodu. Na Generálním reditelství cel bylo ZN sdeleno, že není v moci celníku kontrolovat napríklad veškeré víno dováženého v cisternách, to by prý vzhledem k obrovskému množství, které se dováží, "nedelali nic jiného".

am

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info