V nerovné konkurenci s Evropou vláda zatím ovocnářům nepomůže

ZN - 19.12.1997

V nerovné konkurenci s Evropou vláda zatím ovocnárum nepomuže

- Ministr Lux neprosadil omezení dovozu jablek stanovením kvót na 20 tisíc tun

Praha - Ani v príštím roce stát ovocnáre zrejme neubrání pred prílivem jablek do republiky, zejména ze západoevropských státu. Ackoli po letošní nadprumerné úrode mají domácí pestitelé na skladech témer 300 tisíc tun konzumních jablek, na vnitrním trhu jim konkurují dotovaná dovážená jablka. Od zacátku roku do 12. prosince jich bylo do CR privezeno 46 570 tun, což je více než ctyrnásobek lonských dovozu. Našich jablek se sice také letos vyvezlo nemalé množství, 122 101 tisíc tun, ale šlo predevším o jablka vhodná pouze k prumyslovému zpracování na mošty ci pektin, jejichž maximální cena je 2,80 Kc za kilogram.

Za závažné považuje ohrožení tuzemských ovocnáru rostoucími dovozy jablek Ministerstvo zemedelství, sdelila ZN jeho tisková mluvcí Marcela Dvoráková. Podle ní podporuje ministerstvo export ovoce i budování skladovacích kapacit prostrednictvím zvýhodnených úveru z Podpurného a garancního rolnického a lesnického fondu, také však obnovu sadu prímými dotacemi do 80 000 Kc na hektar, aby se zvýšila konkurenceschopnost našich sadaru. "Paradoxne k tomu se nepodarilo ve vláde prosadit zavedení omezujících dovozních kvót - ani letos na jare, ani tuto stredu na posledním zasedání odstupující vlády, kvuli odmítavému stanovisku Ministerstva prumyslu a obchodu. Stále jednáme o omezení dovozu jablek také s Evropskou unií," dodala Dvoráková. Hra o jablka bude pokracovat podle odstupujícího ministra zemedelství Josefa Luxe i v príštím roce. "Do doby rozhodnutí následující vlády nebudou vydávány licence na dovoz jablek," oznámil, na cem se stredecní zasedání vlády usneslo. Už sám fakt, že dovážíme témer polovinu vykazované rocní spotreby jablek, je podle neho dostatecným duvodem k ochrane našeho trhu.

Jaroslava Žirovnická

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info