Za vývoz zvířat se již bude platit

LN - 2.1.1998

Za vývoz zvírat se již bude platit

Praha - Od pocátku roku platí nový sazebník správních poplatku týkající se obchodu s rostlinnými a živocišnými produkty. Pri vydání rostlinolékarského osvedcení na produkty urcené k vývozu bude správní poplatek cinit 500 Kc. Poplatek musí být uhrazen pred vydáním osvedcení, a to kolkovou známkou, složenkou nebo platebním prevodem. Místne príslušným financním úradem pro Státní rostlinolékarskou správu (SRS) je Financní úrad Brno 3.

Poplatky neminou ani obchodníky se zvíraty. Za veterinární povolení k dovozu, vývozu nebo pruvozu zvírat bude poplatek formou kolku cinit 300 Kc za jedno zvíre a 1000 Kc za více zvírat. V prípade veterinárního osvedcení k dovozu nebo vývozu živocišných produktu, krmiv a dalších predmetu, které mohou být nositeli puvodcu nákaz, ciní poplatek 1000 Kc. Žádosti o vydání uvedených povolení je nutné podávat na Státní veterinární správu CR (SVS), a to od pocátku letošního roku. SVS zároven prestává vydávat veterinární povolení s oznacením "proforma". Povolení tohoto typu z lonského roku budou zpoplatnována až do doby ukoncení své platnosti podle uvedeného sazebníku správních poplatku.

Petr Havel

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info