ZELENINA - 21.1.1998

Situace na domácím trhu

Podej zeleniny je vyrovnaný a nabídka u vetšiny zelenin prevyšuje poptávku. Ve vetšine prípadu dochází ke zvyšování cen.

Z koštálovin zustává ve vetším prebytku zelí, snižují se nabídky kapusty a malá nabídka je u kedluben. Nabídka kvetáku se zvýšila, rozšírilo se cenové rozpetí v souladu s rozdílnou kvalitou. Kveták který již prešel skladovací období ( mírne zahnedlý ) je nabízen také za 14 Kc. V cenách koštálovin ocekáváme mírný vzestup, u kvetáku spíše stabilizaci cen pokud nedojde k výraznému zhoršení pocasí.

U korenových zelenin je rovnež zrejmý mírný nárust cen. Jejich nabídka prevyšuje poptávku. V menším množství je nabízena redkev. Pro budoucí období je možno ocekávat stabilizaci cen až mírný vzestup.

Nabídka cibulových zelenin rovnež prevyšuje poptávku. Trh je stále zásobován pórem z domácí produkce, což prispívá ve srovnání s minulým rokem ke stabilizaci výrazne nižších cen. V nabídce cibule zatím nejsou problémy, avšak vzhledem k úbytku zásob je možno ocekávat další zvyšování cen. Je možno také ocekávat, že bude v jarním období vetší zájem o prezimovanou cibuli z letních výsevu.

Ze salátových zelenin je na trhu stále dostatek pekingského zelí, vcetne nabídky z domácí produkce. Ceny se stále udržují na nižší úrovni. Výraznejší zvýšení cen je možno ocekávat v od poloviny února. Hlávkový salát je nabízen pouze z dovozu za ceny relativne vysoké. Se snížením cen zatím nelze pocítat.

U plodových zelenin došlo podle našeho odhadu ke zvýšení cen. Jinak je na trhu techto zelenin dostatek až výraznejší prebytek. K nejvetšímu navýšení cen došlo u salátových okurek, kde se však také snížil zájem spotrebitelu. Vedle levnejších skleníkových okurek jsou nabízeny kratší krátkoplodé okurky polní z dovozu z jižních státu. Holandské velkoplodé paprice zacíná cenove konkurovat jen o málo menší paprika španelská.

Situace v zahranicí

Podle Rynek owocow i warzyw, nr. 11/1997, Ministerstwo rolnictwa i gospodari ziwnosciowej ocekávají v Polsku v r. 1997 nižší sklizen ve srovnání s r.1996 u cibule o 34 tis.t (5,3 %), u zelí o 21 tis.t (1,1 %). Sklizen z chránených prostoru by mela být vyšší o 16 tis.t (5,0%). Plochy osevu se zvýšily o 3,4 tis.ha (1,4 %).

Prumerná cena za 1 kg zeleniny byla v r. 1995 ve zl. 0,41, v 96 roce 0,52 a v r. 1997 se predpokládá 0,77 Zl. Ke zvýšení cen pri srovnání r. 1996 - 1997 dochází u cibule (45 %), kvetáku (9,4 %), rajcata polní (18 %). Ke snížení u zelí (10 %) a okurek polních (18 %).

Ve výrobe zpracované zeleniny se ve srovnání r. 1996 a 1997 nejvetší zvýšení ocekává štáv a nápoju o 8,1 tis.t (17,2 %) a marinátu o 7 tis.t. (17 %). Objem mražené zeleniny je 165 tis.t a zvýšil se o 1,2 %. Celková produkce zpracované zeleniny se zvýšila o 4,6 %.

Ocekávaný vývoj v CR

Koncem ledna ocekáváme:

- výraznejší zvýšení dovozu kvetáku a stabilizaci až mírné zvyšování cen

- mírné zvyšování cen zelí a kapusty

- postupné zvyšování cen pekingského zelí

- mírné zvyšování cen mrkve a dalších korenových zelenin

- mírné zvyšování cen cibule a výraznejší zvyšování cen póru

- vetší zvýšování cen papriky a salátových okurek

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info