SFTR se zatím nepodařilo nakoupit pšenici pro státní hmotné reze

Právo - 17.9.1997

SFTR se zatím nepodarilo nakoupit pšenici pro státní hmotné rezervy

Rada Státního fondu tržní regulace (SFTR) vypíše výberové rízení na nákup 131 tisíc tun potravinárské pšenice. SFTR toto obilí dluží Správe státních hmotných rezerv (SSHR), kde si je loni zjara vypujcil a dosud nevrátil. Právo o tomto rozhodnutí informovala mluvcí Ministerstva zemedelství (MZe) Marcela Dvoráková.

Jak uvedl výkonný reditel SFTR Jan Höck, fond se nekolikrát snažil nakoupit pšenici na Plodinové burze Brno (PBB), avšak vždy bez úspechu. Neuspel ani poté, co pri burzovní seanci 9. zárí zvýšil svou cenovou nabídku ze státem garantované ceny 3900 Kc za tunu až na 4250 Kc/t pri úhrade dopravy prodejcem (parita B). "Nejbližší nabídka na prodej znela na 4680 Kc za tunu, což byla cena, kterou SFTR nemohl akceptovat," rekl Höck. Rada SFTR proto rozhodla, že fond od nákupu na burze prozatím odstoupí.

"Pokud by SFTR na burze toto úterý za tunu potravinárské pšenice nabídl alespon 4450 Kc, cást poptávaného množství by urcite nakoupil," uvedl v reakci na pondelní prekvapivé rozhodnutí SFTR odejít z PBB a vypsat na nákup pšenice tendr predseda predstavenstva Obilnárské unie (OU) CR Jirí Balga. Šéf OU je tímto rozhodnutím fondu zklamán. "Máme zjišteno, že za ceny okolo 4600 Kc by SFTR získal veškerou poptávanou pšenici v požadované kvalite," prohlásil. Sama OU je podle nej za techto podmínek pripravena nabídnout až 50 tisíc tun.

Aktuální tržní ceny potravinárské pšenice pri prodejích mimo burzu se podle údaju MZe v soucasné dobe pohybují v prumeru pod 4200 Kc za tunu s rozpetím od 3700 Kc/t v západních Cechách až do 4700 Kc/t na severu Moravy. Kotovaná cena potravinárské pšenice v parite B, kdy dopravu hradí prodejce, dosáhla 16. zárí na PBB 4525 Kc/t.

Výberové rízení má být otevreno všem subjektum zapsaným v obchodním rejstríku, tedy nejen prvovýrobcum, ale i obchodníkum. Potravinárská pšenice, kterou SFTR nakupuje pro státní hmotné rezervy, musí splnovat specifické jakostní požadavky, mj. obsah lepku má být aspon 24 procent a tzv. pádové císlo 200 sekund.

Obilnárská unie se výberového rízení pravdepodobne zúcastní. Pokud ale SFTR nebude ochoten zaplatit za obilí odpovídající tržní ceny, sotva se mu podle Balgy podarí obilí pro SSHR nakoupit.

Stanislav Ptácník

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info