Pro lepší ekonomiku pěstování chmele na Rakovnicku je nutná odrů

ZN - 17.9.1997

Pro lepší ekonomiku pestování chmele na Rakovnicku je nutná odrudová zmena

- Nepríznivý rok 1997 - v hlavní roli nízké teploty, sucho, kroupy, choroby a škudci

Praha - Celková skliznová plocha chmele v rakovnickém okrese byla letos 1860 hektaru, což predstavuje významný pokles proti roku 1996 - témer o 19 %. Duvodem je podle reditelky územního odboru Ministerstva zemedelství CR (ÚO MZe) ing. Hany Vackové témer ctyri roky trvající nesoulad mezi nadprodukcí Žateckého poloraného cervenáku a možnostmi jeho odbytu. To zpusobuje silný tlak na ceny, které klesají v nekterých prípadech hluboko pod úroven výrobních nákladu.

"Zmenou technologie varení piva (kdy se používá chmelový extrakt z tzv. vysokoobsažných chmelu, tedy chmelu s vyšším obsahem alfa horkých kyselin) je Žatecký poloraný cervenák využíván jen k dochmelení. Proto je podle našeho názoru nutná urcitá zmena odrudové skladby, práve ve prospech chmelu vysokoobsažných," rekl ZN H. Vacková. "Odhadujeme, že asi 20 až 25 % ploch cervenáku bude postupne nahrazeno temito chmely." Ty jsou ovšem na Rakovnicku zastoupeny zatím jen na velmi malé ploše - odruda Sládek se pestuje na 26 hektarech a Bor na pouhých 3,5 hektarech. Príští rok by se ale mel objevit na místních chmelnicích rovnež Premiant.

Ani prubeh letošního vegetacního období chmele na Rakovnicku se nedá hodnotit pozitivne: Koncem kvetna a zacátkem cervna zpusobily nízké teploty podstatné zbrzdení rustu chmele a cástecné zlepšení nastalo až po oteplení v dobe hlávkování. Velmi negativne se na porostech projevilo kritické sucho, kdy v období kveten až cervenec spadlo maximálne 60 % normálu a vetšinou se jednalo o srážky malé intenzity (do 5 mm). V první dekáde cervence kroupy poškodily asi 250 hektaru chmelnic. Chmel mel ovšem i jiné neprátele než pocasí - škudce a choroby. "Rozšírení šedavky lucní bylo neobvyklé. Došlo k poškození chmelových rév a nekde i babek. Pritom poslední kalamita zpusobená tímto škudcem byla zaznamenána v letech 1953 - 1954. Z chorob stojí za zaznamenání perenospora chmelová, jejíž zvýšený výskyt nastal v období prvního hlávkování," komentovala situaci reditelka ÚO MZe.

Hektarový výnos suchého chmele je v rakovnickém regionu odhadován do 10 metrických centu, obsah alfa horkých kyselin u Žateckého poloraného cervenáku kolem 4 %. "Je treba dodat, že i pres odbytové problémy zustává žatecký chmel významnou exportní komoditou. Proto považuji za nutné obnovit rovnováhu mezi jeho nabídkou a poptávkou, aby byl mimo jiné zajišten také prodej na svetových trzích," dodala H. Vacková.

Jirí Krepelka

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info