Komparace s EU a CEFTA: Hektarové výnosy hlavních plodin

Komparace českého zemědělství s EU a CEFTA

Hektarové výnosy hlavních plodin

Hektarový výnospšenice

Země

výnos 100kg/ha

1985

1992

1993

1994

1995

1996

1997

EUR 15

-

-

**59,6

60,4

60,1

66,2

-

Belgie

63,1

66,1

71,9

70,2

72,9

90,3

-

Dánsko

58,0

61,1

70,0

65,0

75,9

69,9

-

SRN

60,8

59,9

65,9

67,8

68,9

73,0

-

Řecko

21,4

27,1

27,2

30,2

28,4

25,8

-

Španělsko

25,9

19,1

30,2

24,9

18,3

32,5

-

Francie

60,6

65,8

66,0

68,0

66,1

72,7

-

Irsko

63,5

78,4

78,0

77,2

82,4

90,0

-

Itálie

35,6

46,7

46,1

46,1

44,9

46,5

-

Lucembursko

40,0

57,5

58,4

50,1

56,5

65,7

-

Nizozemí

66,5

80,1

87,7

80,8

86,6

89,6

-

Rakousko

-

-

**42,2

52,1

51,3

50,6

-

Portugalsko

13,9

9,8

17,2

18,8

14,0

19,1

-

Finsko

-

-

**36,2

38,0

37,7

40,7

-

Švédsko

-

-

**58,9

54,7

60,7

61,9

-

Velká Británie

63,4

68,2

73,3

73,5

77,0

81,1

-

EUR12

51,0

56,1

60,1

58,2

60,5

66,9

-

Česká republika

43,9

45,0

42,7

45,8

46,0

46,7

44,1

Slovenská rep.

-

-

38,5

48,5

44,4

41,3

45,7

Maďarsko

-

-

30,5

45,9

41,6

32,8

42,1

Polsko

-

-

33,3

31,8

36,0

33,1

32,1

Slovinsko

-

-

38,4

43,3

42,3

39,4

:

Hektarový výnos žita

Země

výnos 100kg/ha

-

1985

1992

1993

1994

1995

1996

1997

EUR 15

-

-

**38,0

39,7

43,5

43,0

-

Belgie

46,0

43,9

43,3

44,0

34,4

53,9

-

Dánsko

44,5

35,0

44,3

47,7

51,6

47,6

-

SRN

42,7

39,5

45,1

47,8

52,5

52,1

-

Řecko

19,2

24,0

22,2

22,9

22,2

21,9

-

Španělsko

12,9

12,1

17,7

13,2

10,2

17,3

-

Francie

34,1

37,8

39,8

39,3

41,0

45,4

-

Irsko

-

-

-

-

-

-

-

Itálie

24,4

28,8

28,7

28,7

27,8

38,8

-

Lucembursko

30,0

33,3

33,3

41,1

46,7

46,0

-

Nizozemí

38,0

56,7

55,7

47,4

52,0

55,4

-

Rakousko

-

-

**39,6

41,4

40,9

30,5

-

Portugalsko

7,9

10,7

8,9

9,1

5,8

8,3

-

Finsko

-

-

**27,7

25,8

27,7

24,6

-

Švédsko

-

-

**51,1

45,5

53,1

50,4

-

Velká Británie

43,8

46,4

52,1

61,4

53,8

63,8

-

EUR12

31,3

32,0

37,6

39,5

43,7

43,9

-

Česká republika

36,1

36,4

27,6

35,1

33,0

32,1

34,3

Slovenská rep.

-

-

30,3

3,9

28,9

24,9

28,4

Maďarsko

-

-

16,6

21,6

21,9

16,5

22,6

Polsko

-

-

22,6

21,8

25,6

23,4

23,1

Slovinsko

-

-

21,9

29,2

30,2

28,6

:

Hektarový výnos ječmene

Země

výnos 100kg/ha

1985

1992

1993

1994

1995

1996

1997

EUR 15

-

-

**42,0

39,9

39,6

46,2

-

Belgie

58,1

63,4

64,2

59,9

66,4

71,9

-

Dánsko

47,6

32,7

47,3

48,9

54,6

52,1

-

SRN

49,7

50,7

50,0

52,7

56,4

54,7

-

Řecko

18,7

25,5

24,8

27,3

28,9

24,2

-

Španělsko

25,2

14,9

27,3

21,0

14,2

30,1

-

Francie

50,1

63,3

55,1

53,6

61,3

67,5

-

Irsko

50,7

58,2

55,4

54,4

55,4

61,9

-

Itálie

34,0

38,7

38,4

37,4

36,4

37,4

-

Lucembursko

35,9

50,3

49,8

44,2

49,5

56,6

-

Nizozemí

50,5

60,0

63,0

52,2

56,9

66,1

-

Rakousko

-

-

**41,4

46,9

46,5

41,7

-

Portugalsko

7,6

8,1

14,8

17,5

10,4

14,3

-

Finsko

-

-

**36,7

36,8

34,2

34,3

-

Švédsko

-

-

**42,1

37,0

40,4

46,0

-

Velká Británie

49,5

56,8

51,9

53,8

57,3

61,4

-

EUR12

40,1

37,5

42,2

40,0

39,7

47,0

-

Česká republika

43,2

39,5

38,5

38,0

38,4

37,7

38,4

Slovenská rep.

--

33,3

36,7

34,0

31,8

35,8

Maďarsko

--

26,4

36,7

35,6

28,4

35,9

Polsko

--

27,9

26,0

31,3

29,9

31,1

Slovinsko

43,2

39,5

29,0

35,0

34,6

32,4

:

Hektarový výnos ovsa

Země

výnos 100kg/ha

1985

1992

1993

1994

1995

1996

1997

EUR 15

-

-

**35,1

32,2

31,4

36,2

-

Belgie

45,0

37,9

50,2

48,7

45,7

51,9

-

Dánsko

41,0

32,3

43,6

47,1

51,0

51,3

-

SRN

47,4

36,9

47,7

42,2

45,2

52,5

-

Řecko

14,9

17,0

17,2

19,1

20,3

23,8

-

Španělsko

14,8

10,0

12,3

11,9

6,3

15,9

-

Francie

40,3

41,6

41,9

41,3

40,4

44,3

-

Irsko

46,1

67,7

56,0

61,2

64,7

69,9

-

Itálie

19,9

22,8

25,5

24,3

22,4

25,0

-

Lucembursko

39,0

43,1

46,0

36,1

44,7

52,0

-

Nizozemí

49,2

52,0

59,5

50,6

53,1

56,3

-

Rakousko

-

-

**36,1

34,8

39,5

37,0

-

Portugalsko

6,3

4,6

8,3

9,9

8,0

9,7

-

Finsko

-

-

**36,4

34,6

33,2

33,6

-

Švédsko

-

-

**42,7

29,8

33,9

42,8

-

Velká Británie

45,8

48,8

52,0

54,5

54,8

61,3

-

EUR12

33,2

28,7

33,1

32,1

30,1

35,3

-

Česká republika

36,7

30,6

36,0

27,9

31,0

32,7

31,8

Slovenská rep.

-

-

25,6

25,4

26,8

22,8

25,2

Maďarsko

-

-

18,2

23,1

25,9

23,3

25,9

Polsko

-

-

24,7

22,2

27,2

26,6

:

Slovinsko

-

-

21,6

24,8

23,9

24,1

:

Hektarový výnos hrachu

Země

výnos 100kg/ha

1985

1992

1993

1994

1995

1996

1997

EUR 15

-

-

x

x

41,0

39,7

-

Belgie

30,3

44,7

46,0

46,0

46,0

46,0

-

Dánsko

41,1

25,8

37,5

37,3

37,3

39,0

-

SRN

33,6

26,9

30,2

33,4

32,8

32,8

-

Řecko

.

33,3

20,0

20,0

20,0

20,0

-

Španělsko

10,0

13,8

12,2

10,0

5,6

9,2

-

Francie

50,3

46,5

51,0

50,9

48,2

48,2

-

Irsko

35,0

36,0

37,0

40,0

40,0

40,0

-

Itálie

10,0

32,5

30,7

33,5

33,5

33,5

-

Lucembursko

-

-

-

-

-

-

-

Nizozemí

35,3

42,0

44,5

45,0

30,0

30,0

-

Rakousko

-

-

24,3

34,4

34,4

34,4

-

Portugalsko

10,0

.

0,0

0,0

10,0

10,0

-

Finsko

-

-

23,0

22,0

10,0

10,0

-

Švédsko

-

-

x

x

26,3

25,0

-

Velká Británie

36,3

33,0

41,0

34,4

37,7

39,0

-

EUR12

43,1

41,7

46,8

44,4

41,5

40,5

-

Česká republika

-

23,1

24,5

24,2

25,0

25,5

21,2

Slovenská rep.

--

19,3

29,8

22,5

22,3

22,3

Maďarsko

--

15,8

24,9

25,3

19,3

21,1

Polsko

--

20,1

19,4

22,5

22,8

-

Slovinsko

-

23,1

:

:

:

:

:

Hektarový výnos řepky

Země

výnos 100kg/ha

1985

1992

1993

1994

1995

1996

1997

EUR 15

-

-

27,2

23,0

:

:

:

Belgie

25,4

30,0

30,0

30,0

30,0

23,0

-

Dánsko

25,0

23,8

25,4

21,0

21,0

21,0

-

SRN

30,2

25,9

28,1

26,0

29,0

26,0

-

Řecko

-

-

-

-

-

-

-

Španělsko

12,2

15,1

12,3

8,0

7,0

15,0

-

Francie

29,9

27,0

28,2

26,0

29,0

35,0

-

Irsko

31,1

33,0

35,4

33,0

33,0

35,0

-

Itálie

21,4

25,0

20,0

20,0

18,0

11,0

-

Lucembursko

-

-

-

-

-

-

-

Nizozemí

30,3

30,0

33,0

33,0

33,0

17,0

-

Rakousko

-

-

22,2

30,0

:

:

-

Portugalsko

-

-

-

-

-

-

-

Finsko

-

-

22,3

22,0

15,0

15,0

-

Švédsko

-

-

24,4

19,0

19,0

22,0

-

Velká Británie

30,2

27,6

27,2

25,0

29,0

32,0

-

EUR12

29,0

26,1

27,7

25,0

28,0

29,0

-

Česká republika

26,2

21,5

22,6

24,0

26,0

23,0

25,0

Slovenská rep.

--

15,6

21,0

22,0

19,0

23,0

Maďarsko

--

10,0

19,0

20,0

15,0

16,0

Polsko

--

1,7

20,0

23,0

16,0

19,0

Slovinsko

26,2

21,5

23,7

23,0

25,0

22,0

:

Hektarový výnos cukrovky (v hodnotě bílého cukru)

Země

výnos t/ha

1985/86

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

EUR 15

-

8,37

7,48

7,48

8,18

8,01

Belgie

7,55

10,00

8,61

8,54

9,25

8,60

Dánsko

7,26

7,77

6,69

6,45

7,41

7,46

SRN (1)

7,56

8,18

7,22

7,35

8,11

7,71

Řecko

7,37

6,65

6,25

6,67

6,63

6,83

Španělsko (2)

4,99

6,81

6,19

6,44

7,61

7,67

Francie (3)

8,52

10,60

9,79

9,79

10,01

10,20

Irsko

5,12

5,52

5,92

6,34

6,68

6,41

Itálie

5,63

5,56

5,67

5,23

5,79

6,04

Lucembursko

-

-

-

-

-

-

Nizozemí

7,08

9,76

8,41

8,52

8,92

8,77

Rakousko

-

8,30

7,46

8,06

9,04

7,84

Portugalsko (2)

-

-

6,00

5,00

5,50

7,00

Finsko

-

4,36

4,53

4,60

3,82

4,32

Švédsko

-

6,53

6,40

6,25

6,75

6,78

Velká Británie

6,00

8,50

7,42

7,15

8,70

8,60

EUR12

7,05

8,49

7,56

7,95

8,35

8,29

Česká republika

4,46 (4)

5,38

4,12

5,13

5,87

5,78

Slovenská rep.

-

4,21

3,80

4,05

5,38

4,56

Maďarsko

-

4,14

4,18

3,87

4,22

4,97

Polsko

-

5,11

3,50

4,17

5,13

:

Slovinsko

-

3,70

4,49

4,42

4,92

:

Pozn.

(1) Včetně produkce melasy

(2) Včetně produkce cukru z cukrové třtiny

(3) Výnosy pouze ve Francii (mimo zámořských území)

(4) 1989

Hektarový výnos brambor

Země

výnos 100kg/ha

1985

1992

1993

1994

1995

1996

1997

EUR 15

-

-

.

331

298

331

-

Belgie

376

415

419

289

352

402

-

Dánsko

358

329

378

350

343

389

-

SRN

359

302

393

330

314

390

-

Řecko

206

228

208

224

216

200

-

Španělsko

175

202

188

197

198

200

-

Francie

326

363

354

325

342

357

-

Irsko

208

292

183

278

306

301

-

Itálie

176

247

238

229

238

222

-

Lucembursko

290

270

230

200

285

254

-

Nizozemí

423

409

464

417

410

436

-

Rakousko

-

-

.

198

268

292

-

Portugalsko

99

143

158

154

150

154

-

Finsko

-

-

.

186

221

220

-

Švédsko

-

-

.

307

328

346

-

Velká Británie

359

433

419

398

368

407

-

EUR12

277

309

334

305

300

334

-

Česká republika

205

177

.

161

171

210

193

Slovenská rep.

-

-

182

97

111

190

155

Maďarsko

-

-

133

128

158

178

161

Polsko

-

-

206

136

164

203

159

Slovinsko

-

-

126

126

190

193

205

Czech, Slovak, Hungarian, Polish and Slovenian Agriculture in Comparison with EU Countries

edited by Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (Budapest 1998)

Zpracoval: Ing. Fischer (VÚZE) na základě podkladů VÚZE za ČR, Eurostatu za EU a ze statistických údajů jednotlivých uvedených států CEFTA

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info