Komoditní zpráva o trhu vinnými hrozny za září a říjen 1998

NTIS Ceské republiky tel: 02/22000307,405

Nezávislý tržní informacní systém fax: 02/6273020

Mánesova 75 e-mail: souckova@agrec.cz

Praha 2 PSC 120 58 http://www.vuze.cz

VÚZE AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE CESKÉ REPUBLIKY

Komoditní zpravodajství o trhu vínem a vinnými hrozny za mesíc zárí a ríjen 1998

Letošní výnos vinných hroznu ve výši 5,1 t/ha je na základe provedeného šetrení Ceskomoravskou vinarskou a vinohradnickou unií v desetileté casové rade podprumerný. Prumerná cukernatost v rámci CR dosáhla 17,0 ooNM. Prumerná cena prodávaných moštových hroznu cinila 12,30 Kc/kg, prumerná nákupní cena 13,- Kc/kg.

Zásobování trhu vinnými hrozny stolními je zajištováno prostrednictvím dovozu po celý rok. Od 1.1. do 30.10.1998 jich bylo do CR dovezeno 17,6 tis. t za prumernou jednotkovou hodnotu 22,20 Kc/kg. Dále bylo v tomto období dovezeno 2,0 tis. t vinných hroznu moštových za 8,80 Kc/kg a 2,8 tis. t vinných hroznu sušených za 38,20 Kc/kg. Hroznové štávy bylo k 30.9.1998 dovezeno 9,8 tis. t za 9,50 Kc/kg.

Révové víno se letos zatím dovezlo ze 35 státu. Nejvetší objemy tvorily dovozy ze Španelska (35 %) a Slovenska (24 %). Celkem bylo do Ceské republiky k 30.10.1998 dovezeno 320,7 tis. hl révového vína v celkové hodnote 444,5 mil. Kc. Podíl vyvezeného vína k tomuto datu na jeho celkovém dovozu cinil 2,6 %. Nejvetšími odberateli vína jsou Finsko (36 %) a Slovensko (30 %).

Ceny stolních vinných hroznu se postupne zvyšují. Prumerná obchodní odbytová cena bílých hroznu byla ve 45. týdnu 38,10 Kc/kg, modrých 44,90 Kc/kg. Prumerná spotrebitelská cena vinných hroznu bílých cinila v 45. týdnu 50,60 Kc/kg, modrých 57,10 Kc/kg. Spotrebitelské ceny lahvového stolního révového vína se v zárí u vetšiny sledovaných druhu vín dále zvýšily. Ke snížení ceny došlo u šumivého vína bílého Bohemia Demi sec a to v prumeru o 2,80 Kc /0,75 l. Jeho prumerná spotrebitelská cena dosáhla v zárí 98,10 Kc/0,75 l. Prumerná cena stolního vína bílého lahvového cinila v maloobchode v zárí 52,30 Kc/l, cerveného 57,50 Kc/l. Vína balená do tetrapacku byla levnejší o 23 % u bílého vína a o 32 % u vína cerveného. U jakostního vína bílého sledovaných odrud Müüller Thurgau a Veltlínské zelené baleného do lahví o objemu 1 l a 0,70 l se ceny v zárí proti cervenci snížily, v lahvích o objemu 0,75 stouply v prumeru o 3,40 až 5,50 Kc/0,75 l. Spotrebitelská cena vína bílého Müüller Thurgau se pohybovala podle objemu balení od 58,30 do 86,90 Kc/l, Veltlínského zeleného od 57,80 Kc/l do 92,- Kc/l. Spotrebitelská cena cerveného jakostního vína byla v zárí vyšší prakticky všech balení a dosáhla u odrudy Frankovka 64,60 až 88,60 Kc/l, u Vavrineckého 66,60 až 87,90 Kc/l.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info