OLEJNINY - 4.1.1999

OLEJNINY - výhled na rok 1999

Nebývalý pokles cen surovin a energií v roce 1998 postihl i potraviny. Proti prosinci 1997 byla cena pšenice cif Rotterdam k 10.12.1998 nižší o 25,6 % (o 40 USD/t), kukurice US No3 cif Rotterdam o 18,5 % (o 24 USD/t), soji US cif Rotterdam o 18,7 % (o 53 USD/t), obzvlášte pak sojového extr. šrotu 44 % bílk, fob exmil,l Hamburk o 35,9 % (o 99 USD/t). Krize ale témer nepostihla repku: snížení jen o 2,4 % (o 7 USD/t). U slunecnice cena dokonce mírne narostla: o 1,7 % (o 5 USD/t). Dobré ceny si udržují rostlinné oleje, zatímco šroty a pokrutiny se prodávají velmi levne.

Poslední zprávy (OilWorld No 49/1998) ukazují na výrazný rust prodeju soji vcetne oleje i šrotu. Pres rust zpracování deseti hlavních olejnin Sveta asi o 3,3 %, a rust výroby semen o asi 9,9 % jsou svetové zásoby oleju a tuku v dusledku velmi vysokého odbytu na trvale nejnižší úrovni za posledních 17 let.

Je tedy velmi dobrý predpoklad bezproblémového odbytu repky a slunecnice v roce 1999/00, i když výroba olejnin opet naroste. Ceny semen se zrejme udrží na úrovni roku 1998, pri mírném rustu cen šrotu. Tento fakt je príznivý, nebot ceny olejnatých semen jsou v zahranicí vyšší než v tuzemsku: u repky proti SRN v srpnu 1998 asi o 14 % (o 980 Kc/t). Stav repek v EU je proti roku 1996/97 a 1997/98 horší v dusledku zabahnení pudy po zasetí. Osev však byl opet vyšší.

Pro rok 1999 v CR a SR hrozí u olejnin mnoho rizik. Ta jsou dána:

· velmi vysokou výrobou v celní unii CR a SR, která dosáhne asi 1,1 mil. t repky a slunecnice a o cca 300 tis.t prevýší i maximální teoretickou, dosud nikdy nedosaženou zpracovatelskou kapacitu Palmy, Setuzy, Mila a asi 3O regionálních lisoven Cesko-Slovenska

· snahou zpracovatelu blokovat vývozy, nebot ty by zvýšily farmárskou cenu repky v srpnu 1999 na asi 7300 - 7500 Kc/t a slunecnice v ríjnu 1999 na cca 7500 - 8000 Kc/t. Tato cena se "tukarum" i pres pretrvávající "láci" jeví pri jejich úverovém zatížení jako težko akceptovatelná

· velmi vysokým smenným kursem koruna k DEM (k 2.1.1998 byl 19,24 Kc/DEM, 2.1.1999 jen 18,011 Kc/DEM)

· závislostí rady obchodních organizací na vývozu repky. Jeho lukrativnost nyní záleží na smenném kursu. Pri 18 Kc/DEM bude v EU nákupní cena repky v srpnu 1999 jen asi 8100 Kc/t (v r. 1997 EU cca 8000 Kc/t, v CR jen 6415 Kc/t) a slunecnice v ríjnu cca 8500 Kc/t (v r.1997 EU asi 8800 Kc/t, CR 6699 Kc/t). To znamená rozpornou snahu nakupovat levne, což zarucí jen blokace vývozu a vývozní licence, tedy nemožnost prodat nejlépe v dobe dobrých cen a vysokého smenného kursu

· je i riziko mandatorních ci dealerských nákupu pro vybrané zpracovatele a prodejce, na nemž se mohou podílet i agrární organizace vcetne pestitelského svazu SPZO. To by vedlo k vytvorení dvojích cen a k možnosti srazit ceny u mimosmluvní repky na asi 6500 Kc/t.

Je pravdepodobné, s ohledem na vývoj hospodárství CR, pokles úrokových sazeb, vznik Eura, že kurs koruny klesne. Již pri 19 Kc/DEM jsou farmárské ceny 7500 Kc/t repky a 7800 Kc/t slunecnice ve sklizni 1999 prakticky jisté. Bude i snaha snížit stálý propad agrárního obchodu. K tomu výrazne pomuže podpora exportu - tj. zrušení vývozních licencí na olejniny, nebo alespon jejich znacné uvolnení. Tím se i eliminuje riziko tržne destruktivních dealerských nákupu. Dojde však pravdepodobne i k souteži o nové osevní plochy mezi obilím a repkou. Plocha repky 1999/0 se pravdepodobne sníží, nebot porostou ceny obilí a nelze ocekávat tak ranou sklizen pšenice a jecmene, aby bylo možno vcas založit takovou výmeru repky jako v roce 1998/99: cca 350 tis.ha. Zustane však i pro svoji predplodinovou hodnotu na rozsahu kolem 300 tis.ha. Sníží se výmera slunecnice (v r.1998 cca 17 tis.ha), nebot její pestování je nárocné a drahé a ceny jsou nízké.

Znacne se sníží výmera horcice bílé (v r. 1998 asi 37 tis.ha), nebot nemá dobrou cenu a zbývá ji ze sklizne 1998 ješte mnoho k prodeji. Také její pestování je nedobré, nezarucuje uspokojivé výnosy cca 1,5 t/ha a vysokou kvalitu semen. Ta neobstojí napr. ve srovnání s Madarskem. Udrží se vysoká plocha máku nad 20 tis.ha (1998 cca 28 tis.ha) a to díky postavení témer monopolního výrobce v Evrope, i když tuzemské ceny klesly (zárí 1997 41400 Kc/t, zárí 1998 29614 Kc/t).

O úspechu roku 1999 a o dalším postavení olejnin rozhodne predevším zlepšení výnosu olejnin, u slunecnice, horcice a máku i kvality a posílení vývozu. Ješte nikdy v minulosti nemely pro další pestování olejnin takový význam obchodní organizace, jako tomu bude v r.1999, který by proto mel být prvým rokem volného trhu bez licencí.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info