Odborníci dávají výrobcům vepřového za pravdu

MF Dnes - 26.11. 1998

Odborníci dávají výrobcum veprového za pravdu

P r a h a (ciz, naj)- Na otázku, zda výrobci veprového chystají zítrejší protest proti dovozu levného masa právem, ci zda pouze jako správná lobby tlací vládu do kouta, aby se meli lépe, odpovídá vetšina odborníku: Skutecne jim hrozí kolaps. Veprové maso dovážené ze zemí Evropské unie totiž Brusel výrazne dotuje a dodává za cenu, která je menší než náklady domácích výrobcu. To je jeden z hlavních argumentu ministra zemedelství Jana Fencla, který vcera pozde vecer predložil vláde návrh na zrušení zvýhodneného cla, které by melo být prvním z kroku k omezení dotovaných dovozu. "Návrh pocítá s tím, že po dobu, než Evropská unie odstraní své dodatecné vývozní dotace, bude zrušeno preferencní clo. Pokud vláda nechce zpusobit katastrofu v tomto odvetví, které je jako jedno z mála konkurenceschopné, nemá jinou alternativu," rekl Fencl. Podle odborníku stojí za soucasnými problémy chovatelu vepru predevším zhroucení východních trhu. "Prebytky, které zustaly v zemích Evropské unie po ztráte odbytu na východe, se dovážejí, a tlací tak na výkupní cenu," uvedl Josef Ouredník z Výzkumného ústavu zemedelské ekonomiky. Podle analýzy tohoto ústavu jenom za poslední tri mesíce klesla cena veprového masa, za niž zpracovatelé nakupují u zemedelcu, o tricet procent. "Chovatelé každý mesíc prodelávají statisíce korun, ale spotrebitelé z toho nemají nic. Jim ceny v obchodech klesly jen o tri procenta," rekl Jaroslav Šebesta, šéf spolecnosti ZRUD, jež také veprové maso produkuje. Nejvíce totiž na levnejším dovozu podle neho vydelávají zpracova telé, kterí prestali odebírat maso od domácích výrobcu a nabízejí obchodum veprové jen nepatrne levnejší. Nedodržují tak uzavrené smlouvy a zároven nutí zemedelce prodávat výrazne pod cenou. I pres snahu vlády nejak pomoci nehodlají nespokojení zemedelci odvolat pátecní plánované ochromení príjezdových cest do Prahy. Chtejí zablokovat i nekteré zpracovatelské podniky. Podrobnosti o pátecním protestu odmítá prezident Agrární komory Václav Hlavácek prozradit. Zástupci Bruselu v Praze se k zrušení preferencního cla zatím nechtejí vyjadrovat s tím, že na zacátku prosince probehnou další jednání, pri nichž obe strany vyhodnotí prijatá opatrení. "Evropská komise ocekává, že ceské orgány budou plne respektovat procedury zakotvené v asociacní smlouve," uvedl šéf pražského zastupitelství EU Ralf Dreyer. Brusel pritom odmítá srovnávat veprové s jablecnou kauzou, pri níž donutila unie odvetnými opatreními Prahu behem tri mesícu zrušit omezující kvóty. Prestože mesícne dosahují dovozy veprového masa z Evropské unie pouze deseti procent domácí spotreby, výrobci tvrdí, že i takové množství nabourává stabilitu cen na trhu. "Pokud by fungovaly standardní bariéry pri dovozech jako v unii, deset procent dovozu by trh nijak neovlivnilo. Problém je v dumpingových dovozních cenách, které nakonec urcují také cenu domácí," míní Jan Veleba, predseda Strany venkova. Potvrzují to i odborníci z Výzkumného ústavu zemedelské ekonomiky. "Nadmerné dotované dovozy narušily vyrovnanou domácí spotrebu a produkci. Importuje se nekolikrát více než obvykle a domácí vývozy se skoro zastavily," rekl Josef Ouredník z výzkumného ústavu. Jeho slova dokládá i poslední statistika. Ke vcerejší mu dni bylo dovezeno od zacátku roku témer devatenáct tisíc tun veprového masa, zatímco domácí producenti vyvezli takrka o tisíc tun méne. Tiskové oddelení mi nist erstva zemedel ství uvádí, že prumerná vývozní cena veprového je pritom 56 korun, na rozdíl od dovozní, jež je polovicní.

Podle odborníku muže pomoci domácím producentum veprového odbourání subvencova ných dovozu. " Náklady zemedelcu jsou asi sedmdesát pet procent nákladu chovatelu v Evropské unii," rekl Jaroslav Šebesta. Podobný problém s veprovým masem rešila i americká vláda, která se po prudkém poklesu cen rozhodla vykoupit od producentu maso v hodnote padesáti milionu dolaru.

Podle agentury AP byl prebytek veprového zpusoben malým zájmem ze strany asijských a ruských zemí zmítaných ekonomickou krizí.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info