ZELENINA - 11.11.1998

Velkoobchodní ceny vybraných druhu zelenin ve Velkotržnici ovocem a zeleninou v Praze Lipencích (10.11.1998)

Druh zeleniny Cena za kg, ks, sv. + 5 % DPH MOC v OD a

stánkovém

z domácí produkce z dovozu prodeji v Praze

minim. maxim. minim. maxim. 9.11.1998

Brokolice kg - - 26,30 42,00 44 - 95

Celer kg 12,60 14,20 - - 17 - 25

Cibule 6,20 8,90 7,50 8,00 11 - 19

Cesnek - - 26,30 43,00 58 - 69

Kapusta kg 8,40 8,40 - - 10 - 15

Kapusta ks 9,30 10,00 - - 10 - 13

Kapusta ružicková - - - - 39 - 50

Kedlubny za kus 2,10 2,10 11,00 11,00 6 - 20

Kren - - - - 58 - 70

Kveták za kus 15,80 15,80 - - 15 - 23

Lilek kg - - 36,80 54,10 70 - 79

Mrkev za kg 5,30 7,30 8,40 8,90 10 - 19

Mrkev svazek 7,40 7,40 - - 10 - 13

Okurky salátové - - 26,30 30,50 19 - 43

Paprika zelená - - 23,10 36,80 40 - 50

Paprika cervená - - 41,00 48,30 48 - 77

Paprika zeleninová - - 22,10 32,00 30 - 49

Petržel kg 13,70 16,80 - - 19 - 25

Pór 15,60 18,90 - - 19 - 27

Rajcata 39,00 39,00 31,00 39,40 46 - 50

Repa cervená 8,90 8,90 - - 10 - 15

Redkvicka sv. 4,20 7,40 11,00 16,30 6 - 22

Salát hlávkový ks 5,30 5,30 17,70 18,30 12 - 23

Salát ledový ks - - 14,20 17,30 8 - 20

Špenát kg 72,50 72,50 - - -

Zelí bílé 4,50 5,80 - - 7 - 10

Zelí cervené 6,20 7,90 - - 8 - 13

Zelí kysané sácek 8,90 9,00 - - 12 - 13

Zelí pekingské 12,60 13,70 - - 19 - 29

Žampióny 45,20 54,00 - - 65 - 73

Pramen: Velkotržnice Praha Lipence

Dovozové ceny za kg: kopr kg ..............155,20 8 - 10 Kc/sv

petržel listová kg. 58,80 6 - 11 Kc/sv

pažitka sv ................- - Kc/sv

Pramen MOC: prodejny Dejvice, Strašnice, stánky Suchdol, Tržnice Holešovice, stánky Palmovka, OD Billa

Ceny koncící na devet desetin Kc jsou zaokrouhleny na celé Kc

b = zboží balené

d = dovoz

U MOC nejsou uvádeny ceny nestandardního zboží, nebo zboží zavadlého a jinak havarovaného.

Cenové pohyby vyjádrené v + a - Kc k minimálním a maximálním cenám 27.10.98 ve Velkotržnici v Lipencích

Druh zeleniny Cena 27.10.1998 Cen.rozdíly10.11.98 Ceny 11.11.1997 Min.c.

min. max. min. max. min. max. 25.10.1997

Brokolice kg - - - - - - 56,00d

Celer za kg 13,70 14,70 - 1,10 - 0,50 11,50 13,00 13,50

Celer za ks - - - - - - -

Cibule 6,80 10,00 d - 0,60 - 1,10 9,00 15,00d 9,00

Cesnek 32,10 43,00 d - 5,80 0 45,00 56,00d 49,00d

Kapusta kg 5,00 7,40 + 3,40 + 1,00 - - -

Kapusta ks 8,20 10,00 + 1,10 0,00 6,00 6,80 7,00d

Kapusta ruž.kg - - - - - - -

Kedlubny ks - - - - 9,80 9,80d 14,50d

Kveták za ks 10,00 15,20 + 5,80 + 0,60 25,50 25,50d -

Mrkev kg 6,80 7,90 - 1,50 + 1,00 d 6,40 9,00d 5,70

Okurky sal. 23,10 37,30 d + 3,20 - 6,80 d 17,00 17,00d 19,00d

Paprika zelená 26,30 38,90 d - 3,20 - 2,10 36,00 36,00d 35,00d

Paprika cervená 47,30 66,20 d - 6,30 -17,90 41,00 41,00d 39,00d

Paprika zelenin. 30,00 30,50 d - 7,90 + 1,50 - - -

Petržel 13,70 16,80 0,00 0,00 13,50 13,50 14,50

Pór 15,60 18,90 0,00 0,00 9,60 21,00d 14,50

Rajcata 31,50d 46,00 - 0,50 - 6,60 d 25,50 d 33,00d 20,00d

Redkvicky sv. 10,50 10,50 - 6,30 + 5,80 d - - 15,70d

Salát za kus - - - - 4,20 14,00d -

Salát ledový ks 11,00 17,80 d + 3,20d - 0,50 d - - 18,50d

Zelí bílé kg 5,20 6,20 - 0,70 - 0,40 4,00 4,60 4,00

Zelí cervené kg 5,80 7,40 + 0,40 + 0,50 6,50 8,00 5,50

Zelí pekingské 10,00 13,80 + 2,60 - 0,10 11,60 16,00d 13,50

Žampiony 48,00 54,00 - 2,80 0,00 54,00 54,00d 54,00d

Poznámka: d = ceny z dovozu

Odbytové ceny zeleniny u výrobcu - ke dni 4.11.1998

Druh zeleniny MJ Litomericko Melnicko Semice Již. Morava

Brokolice kg 18,0 - 20,0 - 30,0 25,0

Celer kg 7,5 - 9,0 7,0 - 9,0 9,0 - 11,0 5,7 - 10,0

Cibule kg 6,0 - 7,5 6,0 - 7,0 5,0 - 6,0 4,5 - 7,0

Cervená repa kg 4,0 - 6,0 4,0 - 4,5 5,0 - 6,0 1,8 - 2,5

Cesnek kg - - - -

Kapusta hláv. ks 3,5 - 5,0 4,0 - 5,0 4,5 - 6,0 3,5 - 5,5

Kapusta hláv. kg 4,0 4,0 5,2 3,3

Kedlubny ks 2,5 - 5,0 2,7 - 3,0 - -

Kveták výber ks 8,0 - 10,0 8,5 - 9,0 10,0 - 13,0 9,0 - 13,0

Kveták I ks 6,0 - 7,0 - - 7,0 - 8,0

Paprika zelen. kg - - - 5,0 - 8,0

Petržel praná kg 9,0 - 11,0 9,0 - 11,0 10,0 - 13,0 12,0

Pór kg 9,0 - 10,5 9,0 - 11,0 10,0 - 12,8 11,0 - 14,0

Rajcata sklen. kg 21,0 - 25,0 35,0 - -

Redkev bílá kg 8,0 - 8,0 7,0 - 10,0 11,0 - 11,0 -

Salát hl. + ks 2,5 - 3,0 2,5 - 3,5 4,0 - 4,0 -

Salát ledový + ks 4,0 - 4,0 4,0 - 4,0 6,0 - 6,5 -

Zelí bílé + kg 2,5 - 3,5 2,5 - 3,5 3,0 - 4,0 -

Zelí cervené + kg 4,0 - 5,0 3,5 - 5,5 4,5 - 6,0 -

Zelí peking. kg 6,0 - 8,5 7,0 - 8,0 7,5 - 9,0 6,0 - 9,0

Žampiony + kg 47,0 - 49,0 - - -

Brambory + kg 4,0 - 4,5 3,0 - 4,0 3,5 - 3,7 -

Poznámka: + ceny z 27.10.1998

Podle poradenské služby Zelinárské unie Cech a Moravy

Situace na domácím trhu

V maloobchodní síti je prebytek zeleniny predevším od našich producentu, kterí dodávají na trh zeleninu skladovanou a zeleninu z probíhajících sklizní v polních podmínkách. V menším množství je nabízena zelenina ze skleníku a fóliových krytu. Z dovážených zelenin kralují na našem trhu predevším zeleniny plodové.

U koštálovin se snižuje nabídka kvetáku a zároven se zhoršuje kvalita. Ceny s ohledem na velikost konzumních ružic jsou ve velkém rozpetí. Trvá prebytek zelí a kapusty. V menším množství jsou nabízeny kedlubny a zvyšuje se jejich dovoz. Cenové rozpetí se v dusledku cenove vysokého dovozu zvetšuje. Cena dovážených je ve velkotržnici až 10 x vyšší, což se promítá i do maloobchodních cen. Kvalita mezi naší produkcí a dovozem není príliš výrazná.

U korenových zelenin je výrazný prebytek mrkve, celeru i petržele. Z dovozu se objevuje pouze mrkev. Dovozová cena se vyrovnává s naší produkcí, v kvalite nejsou výraznejší rozdíly.

U cibulových zelenin je vetší prebytek póru z domácí produkce. Dovoz cibulových zelenin se snížil a orientuje se predevším na cesnek. Velkoobchodní ceny se snížily u cibule, což bývá v tuto dobu obvyklé. Neocekáváme však, pokud obchodníci nenajdou levnejší zdroj cibule v zahranicí, a to není príliš pravdepodobné, že by se opakovaly vetší neprodejné prebytky. U póru ocekáváme zvyšování cen po príchodu trvalejších mrazu, kdy nebude možné sklízet pór z polních podmínek.

U salátových zelenin trvá vetší prebytek pekingského zelí, jeho ceny jsou na nízké úrovni. Zvýšení cen je možno ocekávat po príchodu mrazu pod 6 - 9 oC, kdy nebude možné sklízet zelí z polních podmínek a zacne se dodávat zelí skladované. U salátu hlávkového i ledového se snižují dodávky od našich pestitelu a cenové rozpetí se rychle zvetšuje s ohledem na dodávky ze zahranicí.

U plodových zelenin se zvyšují ceny a jejich rozpetí s ohledem na prekrývání sklizní z polních podmínek teplejších oblastí a sklizní z klimatizovaných prostoru. Mužeme však ocekávat další postupné zvyšování cen techto zelenin. Naši pestitelé do této situace prakticky nezasahují.

Situace v zahranicí

Cenové relace v Nemecku

Pro hodnocení situace v zahranicí uvádíme ceny v DM u výrobcu a velkoobchode v SRN podle Obst und Gemüse,Marketinfo - Ausgabe Ost c.84 z 29.10.1998

Druh Jednotka Ceny u výrobcu Ceny %

velkoobchodu podílu

43. týden 44. týden 44. týden výrobcu

Brokolice kg 1,80 - 2,20 2,10 - 2,70 2,80 - 3,50 75 - 77

Brokolice ital. kg - - 2,40 - 2,80 -

Cibule kg 0,32 - 0,32 0,32 - 0,32 0,40 - 0,50 80 - 64

Celer kg - - 1,20 - 1,50 + -

Celer rapíkatý ks 0,67 - 0,80 0,62 - 0,64 1,10 - 1,40 56 - 46

Cekankové puky kg - - 2,70 - 3,00 + -

Cekanka salátová kg - - 1,80 - 3,00 + -

Cervená repa kg - - 0,60 - 0,80 + -

Cesnek kg - - 3,50 - 5,50 + -

Kapusta kg 0,40 - 0,55 0,40 - 0,60 0,65 - 1,05 61 - 57

Kedlubny ks 0,24 - 0,30 0,25 - 0,34 0,35 - 0,65 71 - 52

Kveták ks 0,65 - 1,30 0,55 - 1,10 0,83 - 1,25 66 - 88

Meloun cukr. Braz. kg - - 1,80 - 2,00 + -

Meloun cukr.Izrael kg - - 3,20 - 3,40 + -

Mrkev kg 0,34 - 0,43 0,36 - 0,43 0,50 - 0,75 72 - 57

Okurky sal. nem. ks - 0,40 - 0,50 0,70 - 1,00 + 57 - 50

Okurky sal. hol. ks - - 0,70 - 1,10 + -

Okurky sal. hol. kg - - 1,70 - 1,90 + -

Paprika zel.hol. kg - - 3,30 - 3,60 + -

Paprika zelená šp. kg - - 1,20 - 2,50 + -

Paprika cerv.hol. kg - - 3,30 - 3,60 + -

Paprika šp. cerv. kg - - 2,20 - 2,60 + -

Paprika turecká kg - - 1,40 - 2,00 + -

Peking. zelí kg 0,50 - 0,80 0,47 - 0,90 0,90 - 1,15 + 52 - 78

Petržel kg - - 2,20 - 3,00 + -

Petržel listová sv - - 0,25 - 0,50 + -

Pór kg 0,65 - 1,10 0,65 - 1,05 1,00 - 1,50 65 - 70

Pór holandský kg - - 1,35 - 1,65 + -

Rajcata holandská kg - - 2,08 - 3,71 + -

Rajcata nemecká kg 1,20 - 2,00 2,20 - 2,50 3,00 - 3,20 ++ 73 - 78

Rajcata špan. kg - - 2,17 - 2,67 ++ -

Rajcata franc. kg - - 2,33 - 2,67 ++ -

Rajcata belgická kg - - 2,17 - 3,00 + -

Ružicková kapusta kg 1,10 - 1,60 1,70 - 1,80 -

Ruž.kapusta hol. kg - - 1,20 - 1,70 + -

Redkev ks 0,46 - 0,50 0,52 - 0,60 0,75 - 1,00 69 - 60

Redkvicka sv 0,38 - 0,40 0,38 - 0,40 0,55 - 0,70 69 - 57

Salát hlávkový ks 0,36 - 0,45 0,46 - 0,81 0,92 - 1,29 50 - 63

Salát ledový ks 0,88 - 0,92 0,88 - 0,90 1,25 - 1,63 70 - 55

Špenát kg - - 2,20 - 2,80 + -

Zelí bílé kg 0,20 - 0,40 0,20 - 0,42 0,35 - 0,55 57 - 76

Zelí cervené kg 0,20 - 0,43 0,20 - 0,45 0,45 - 0,70 44 - 64

Cukiny kg - - 1,60 - 2,20 + -

Kukurice cukrová ks - - 0,53 - 0,60 + -

Fenykl sladký kg - - 1,80 - 2,40 + -

Pažitka sv. - - 0,30 - 0,45 + 91 - 82

Kopr sv 0,47 - 0,47 0,47 - 0,47 0,40 - 0,65 117 - 72

Žampióny kg - - 3,50 - 4,50 + 101 - 84

Žampióny hol. kg - - 4,00 - 5,00 + -

Poznámka: + nabídkové velkobchodní ceny v Berlíne

++ nabídkové velkoobchodní ceny v Mnichove

Velké cenové rozdíly u okurek jsou urcovány hmotností jednoho plodu pri prodeji na kusy, u rajcat podle prícného prumeru plodu, u melounu aj. podle zeme puvodu

Ceny zeleniny u výrobcu a ve velkoobchode v Polsku v zárí 1998

(Ceny jsou uvedeny ve zl/kg)

Druh zeleniny Ceny u výrobcu Velkoobchodní ceny

Prumer 1.9. 28.9. Zárí 1997 Srpen 1998

Cibule 0,45 0,55 0,34 0,40 - 1,20 0,30 - 1,40

Zelí bílé 0,47 0,28 0,17 0,20 - 0,42 0,40 - 1,00

Zelí cervené 0,36 0,32 0,41 0,40 - 1,00 0,70 - 1,20

Kveták 1,05 1,01 1,16 - -

Mrkev 0,37 0,44 0,32 0,40 - 0,80 0,30 - 0,80

Petržel 0,94 1,08 0,85 1,00 - 3,55 1,60 - 3,50

Celer 1,02 1,28 0,90 - -

Rajcata A 1,38 1,51 1,70 1,00 - 3,60 0,60 - 1,60

Okurky nakl. 0,40 0,38 -

Salát - - - 0,30 - 1,25 0,45 - 1,00

Podle: Rynek Rolny, Biuletyn Miesieczny c.10, Instytut Ekon. Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Ocekávaný vývoj v CR

Koncem listopadu ocekáváme:

- zvýšení dodávek zelí a kapusty a stabilizaci nižších cen

- snižování nabídky kvetáku od domácích producentu

- trvající prebytek korenových zelenin a jen mírné zvyšování jejich cen

- trvající prebytek póru a jeho nižší cenovou úroven

- stabilizaci nižších cen pekingského zelí

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info