OVOCE - 11.11.1998

Velkoobchodní ceny vybraných druhu ovoce ve Velkotržnici ovocem a zeleninou v Praze Lipencích (10.11.1998)

Druh ovoce Cena za kg + 5 % DPH MOC v OD a

stánkovém

z domácí produkce z dovozu prodeji v Praze

minim. maxim. minim. maxim. 9.10.1998

Jablka 6,30 15,90 18,40 18,40 9 - 34

Golden Del. 15,20 15,20 18,40 18,40 12 - 20

Idared 12,50 12,50 - - 14 - 19

Gloster 17,30 - - - 12 - 19

Grany Smith - - - - 23 - 23

Šampion 12,60 12,60 - - 14 - 18

Rubín 13,70 15,20 - - 19 - 20

Hrušky 15,60 16,30 - - 14 - 18

Jahody - - 51,50 51,50 220 - 300

Vinné hrozny - - 34,00 56,70 35 - 47

Orechy - - - - 31 - 42

Pramen: Velkotržnice Praha Lipence

Pramen MOC: prod. Dejvice, Strašnice, stánky Tržnice Holešovice, Strašnice, Palmovka, Letná, OD Billa

Cenové pohyby vyjádrené v + a - Kc k minimálním a maximálním cenám 27.10.1998 ve Velkotržnici v Lipencích

Druh ovoce Cena 27.10.1998 Cenové roz.10.11.98 Ceny 11.11.1997 Min.c.

min. max. min. max. min. max. 25.10.1997

Jablka 7,90 15,80 - 1,60 + 2,60 d 9,00 21,50d 11,00

Hrušky 14,60 15,60 + 1,00 + 0,70 12,60 13,90 d 40,00

Hroznové víno 31,00 45,20 d + 3,00 - 54,00 58,00d d 70,00

Orechy 28,40 28,40 - - - - -

Poznámka: d = dovoz

Situace v zahranicí

Pro hodnocení situace v zahranicí uvádíme ceny v DM u výrobcu a ve velkoobchode v SRN. Podle Obst und Gemüse. Marktinfo - Ausgabe Ost, c.84 z 29.10.1998

Druh ovoce Jednotka Ceny u výrobcu Ceny %

velkoobchodu podílu

43. týden 44. týden 44.týden výrobcu

Jablka

Boskoopské cerv. kg 0,65 - 0,90 0,65 - 0,90 0,85 - 1,00 76 - 90

Coxova reneta kg 0,90 - 0,90 0,63 - 0,90 0,90 - 1,35 70 - 67

Golden Delicious kg 0,55 - 0,64 0,55 - 0,66 1,00 - 1,20 55 - 55

Jonagold kg 0,65 - 0,90 0,63 - 0,90 0,90 - 1,30 70 - 69

Gloster kg 0,51 - 0,65 0,53 - 0,65 0,90 - 1,20 59 - 54

Idared kg 0,55 - 0,90 0,55 - 1,00 - -

Elstar kg 0,65 - 0,90 0,65 - 1,05 1,00 - 1,40 65 - 75

Hrušky kg 0,90 - 2,20 + -

Williamsova kg - - 1,30 - 1,70 + -

Bocova kg - - 0,90 - 1,10 + -

Banány Chiquita kg - - 2,22 - 2,33 + -

Banány ost. kg - - 1,33 - 1,78 + -

Vinné hr.Recko kg - - 3,40 - 4,20 + -

Vinné hr. Španel. kg - - 1,60 - 2,10 + -

Vinné hr. Italie kg - - 1,20 - 2,50 + -

Jahody kg - - 6,40 - 7,20 + -

Blumy kg - - 2,50 - 3,20 + -

Nektarinky Již.Afr. kg - - 10,00 -10,80 + -

Broskve Již.Afr. kg - - 10,00 -10,80 ++ -

Poznámka: + velkoobchodní ceny v Berlíne

++ velkoobchodní ceny v Mnichove

JA - Jižní Afrika

Velké cenové rozpetí u vinných hroznu je ovlivneno odrudou a zemí puvodu, u hrušek predevším podle odrud.

Ceny ovoce u výrobcu a ve velkoobchode v Polsku v zárí

(Ceny jsou uvedeny ve zl/kg)

Druh ovoce Ceny u výrobcu Ceny velkoobchodu

Prumer 1.9 28.9. Zárí 1997 Srpen 1998

Jablka stolní 0,85 0,89 0,83 0,60 - 1,33 0,50 - 1,86

prumysl 0,12 0,11 0,13 - -

Hrušky 1,40 1,42 1,22 1,00 - 3,50 1,00 - 4,00

Švestky 0,87 0,73 0,90 0,40 - 1,30 0,50 - 2,00

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info