OBILOVINY - 11.11.1998

1. Situace na vnitrním trhu s obilím

Koncem ríjna rada SFTR rozhodla o definitivním ukoncení intervencního nákupu potravin. pšenice za min. garant. cenu 4 000 Kc a to i pro prípad, že její cena poklesne pod uvedenou hranici po dobu 3. po sobe následujících týdnu. Fond dosud nakoupil 527 tis. tun v rámci intervencního nákupu a dalších 261 182 tun nakoupil formu zálohovaného, casove omezeného nákupu. Zároven bylo rozhodnuto o exportu 165 tis. tun pšenice s tím, že ve vyhlášeném termínu budou prijímány nabídky vývozních firem. Tím vlastne padly kritiky mlynáru na vysokou garantovanou cenu potravinárské pšenice, která mj. negativne ovlivnovala i cenu krmného obilí a vedla také ke snižování rozdílu v kvalite mezi potravinárskými požadavky a krmným obilím. Otázkou bude jak stát nyní naloží s nakoupenou potravin. pšenicí, zda ji vubec zobchoduje s prijatelnou obchodní marží.

Mlýny nakupují t.c. pšenici od nákupních organizací za 4,1 - 4,2 tis. Kc za tunu, ty pak od prvovýrobcu prumerne za 3,8 tis. a za 2,8 - 3,0 tis. pšenici krmnou. Slad. jecmen je nakupován max. za 3,7 tis. Kc podle srážkového systému, krmný jecmen prumerne za 2,6 tis. Kc. Cena zrnové kukurice se stabilizovala v rozpetí 2,9 - 3,1 tis. Kc.

2. Kritéria a jejich hodnoty pro pecivárenskou pšenici

Podle navrhovaného systému rozdelení odrud pšenice, který rozlišuje pšenici pekárenskou, pecivárenskou, pro výrobu testovin, pro spec. použití a krmnou pšenici, je pšenice pecivárenská urcena k výrobe keksu a sušenek. Kritéria a konkrétní hodnoty, dohodnuté v cervenci t.r. rozdelují tuto kategorii na 3. skupiny:

Kritéria hodnocení

obsah hrubých bílkovin v zrne: všechny skupiny do 11 %

sedimentacní test: méne než 45 ml

tvrdost zrna: mekké a moucnaté

alveografické údaje C S O

deformacní energie W 140 - 170 130 +(-) 10 70 - 105

pomerné císlo P/I. 5,00 - 0,80 0,40 - 0,55 0,25 - 0,50

císlo poklesu 250 - 300 200 - 300 200 - 300

farinograf: všechny skupiny do 55 ml

doporucené stanovení:

Glutenindex pro všechny skupiny menší než 40

Vysvetl.: C - mouka na erackery, S - na sušenky, O - na oplatky

Zdroj: UKZÚZ Brno

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info